Inspectie positief over locatie Grave

De Inspectie Jeugdzorg bezoekt met regelmaat instellingen voor gesloten jeugdzorg om te weten hoe het gesteld is met de rechtspositie van jongeren en de veiligheid binnen de locatiesinspectie-jeugdzorg. De Inspectie vindt de rechtspositie van belang omdat jongeren die in de gesloten jeugdzorg verblijven tegen hun wil in hun rechten kunnen worden beperkt. Veiligheid is van belang omdat jongeren een risico kunnen vormen voor zichzelf en/of anderen.

Het eindoordeel luidt dat Bijzonder Jeugdwerk de rechtspositie en veiligheid van jongeren voldoende heeft geregeld. Zo valt te lezen in het rapport dat de Inspectie in mei 2011 uitbracht. De locatie Grave scoorde op alle indicatoren conform de verwachting van de Inspectie.

In 2009 werd onze locatie in Deurne bezocht. Ook hierover was het oordeel van de Inspectie positief.