Jaarverslag 2013: met zorg ondernemen

jaarverslagvoorkant2014 kopieResultaten
Ook in 2013 hebben we ons weer tot het uiterste ingespannen om jongeren en gezinnen de best mogelijke hulp bieden. Jongeren en ouders waardeerden onze hulp gemiddeld met een 8 als rapportcijfer. Van de beoogde doelen werd 85% geheel of gedeeltelijk gehaald. Deze doelen bereikten we niet alleen, maar samen met iedereen die zich inzet voor de jeugd. We hebben elkaar nodig om verder te komen: als gezin, als buurt, als netwerk en als partners in de zorg.

Toekomst
De jeugdzorg staat op de drempel van een nieuwe tijd; de transformatie is in volle gang. Bijzonder Jeugdwerk gaat dit nieuwe tijdperk vol vertrouwen in. We zullen doen wat in onze mogelijkheden ligt om jeugd en gezinnen een goede toekomst te bieden. Daarbij zullen we ons blijven inzetten voor jongeren en gezinnen die een ernstig risico lopen in en/of een risico vormen voor de maatschappij. Dat doen we:
1) met een preventief aanbod in wijken en dorpen, samen met lokale partners;
2) met een specialistisch aanbod in de regio, samen met gespecialiseerde partners.

Financieel
De impact van de transitie is groot, ook op financieel vlak. Ondanks dat op dit moment de budgetten nog niet helder zijn, weten we wel dat de transitie gepaard gaat met een krimp in de budgetten die worden overgeheveld naar de gemeenten. Het beleid van Bijzonder Jeugdwerk is om een financieel solide situatie te creëren zodat wij een betrouwbare partner kunnen zijn voor de toekomstige stakeholders. Om de continuïteit zoveel mogelijk zeker te stellen is een financiële buffer noodzakelijk. We streven daarbij naar een solvabiliteit van 25%.

Lees verder in: jaardocument Bijzonder Jeugdwerk 2013

Alvast enkele feiten en cijfers:
bjbrabantjaardocument2013

Relevante publicaties over 2013:
Wijkteam Laarbeek: “Niet teveel kletsen, gewoon erop af”
Nieuwe kappersopleiding op Vreekwijk
Exit lange zomervakantie: Summerschool is cool
Samenwerking jeugdzorg en onderwijs loont
Jongeren jeugdzorg massaal naar gemeenten
Bijzonder Jeugdwerk in top 50 Beste Werkgevers 2013
Veiligheid op nr 1 (HKZ-keurmerk Cliëntveiligheid)
Bijzonder Jeugdwerk zoekt meeleefouders
Warm afscheid voor Rob Eggenhuizen
Baby-uitzet voor tienermoeders Helmond
Laat zien wat je waard bent (registratie professionals)

Meer weten?
Lees dan ook:
jaarverslag team lokaal beleid Helmond
jaarverslag JeugdzorgPlus Zuid-Nederland

jongereenmedewerkergesprek