Jaarverslag 2015 online

voorkant foto jaarverslag 2015Samen ontwikkelen
2015 was een jaar van transformeren en samen ontwikkelen. Een jaar van nieuwe uitdagingen voor BJ. De komst van de participatiesamenleving en de veranderde maatschappelijke visie op zorg, heeft grote gevolgen voor onze doelgroep. Een groeiende groep kwetsbare jongeren en gezinnen dreigt buiten de boot dreigt te vallen, bijvoorbeeld omdat ze kampen met complexe (gedrags)problemen of niet kunnen terugvallen op een steunend netwerk. Participeren en zelfstandig keuzes kunnen maken, is voor hen niet vanzelfsprekend. Juist voor deze doelgroep maken wij ons sterk. We willen jonge mensen (12-27 jaar) de allerbeste kansen bieden op een duurzame toekomst. In dit jaardocument leest u hoe wij dat doen.
Lees samenvatting (3 pag.)
Lees jaardocument compleet

Zes jongeren en hun jaar!
Ook jongeren blikten terug op hun jaar. Zij verzamelden foto’s, berichten en plaatjes en maakten, samen met begeleiders, een persoonlijke impressie. Respect voor alle jongeren hoe zij werken aan hun toekomst en hun problemen aanpakken. Bijzonder Jeugdwerk bood hen ondersteuning in een pittige periode in hun leven, maar stappen vooruit zetten, dat doen de jongeren natuurlijk zelf, samen met hun ouders en opvoeders.
Lees het jongerenverslag: Bijzonder verhaal.
jaarverslag foto

Kerncijfers Bijzonder Jeugdwerk

2015 2014 2013
Aantal unieke cliënten

 

1.175* 1.297 1.157
Cliëntwaardering

(rapportcijfer jongeren en ouders)

8 8 8
Doelrealisatie
(% behandeldoelen geheel

of gedeeltelijk behaald)

88% 87% 85%
Aantal medewerkers in fte

 

217 210 226
Medewerkerstevredenheid
(volgende meting in 2016)
7,8
Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

 

2,9% 3,4% 5,3%
Aantal klachten (ingediend en behandeld)

 

9 7 6
Kwaliteitscertificaat voor:
1) zorg en 2) cliëntveiligheid
HKZ HKZ HKZ
Netto resultaat

 

– €283.859
931.182,-
€ 2.869,-
Netto omzet (miljoen)

 

21,3 21,8 19,6

* 2/3 van de cliënten maakte in 2015 gebruik van ambulante hulp en 1/3 van residentiële hulp, in veel gevallen was het een combinatie van beide.