Jaarverslag JeugdzorgPlus

jeugdzorgplusjaarverslagDaarin ook aandacht voor een crisisplaatsing van de Spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg Limburg. Verder interviews met professionals over het unieke systeem van plaatsingscoördinatie van Zuid-Nederland, trajectzorg en dwangbehandeling. Uiteraard ook de cijfers van 2013 met aantallen, plaatsingen en kosten.

JeugdzorgPlus: Jongeren die letterlijk weglopen voor zorg of die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. JeugdzorgPlus biedt deze jongeren snel een passende plek waar zij de juiste hulp krijgen en zo werken aan een nieuw toekomstperspectief. De fysieke geslotenheid van de instelling zorgt in de eerste fase van de behandeling voor veiligheid en rust. Naarmate de behandeling vordert krijgen de jongeren meer verantwoordelijkheid en vrijheid.

In een vooruitblik naar 2014 maakt de Stuurgroep jeugdzorgPlus zich sterk voor de continuïteit van zorg. Immers, per 1 januari 2015 gaat ook de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorgPlus van provincie naar gemeenten. Ook zij moeten zich sterk maken voor jongeren met complexe gedragsproblemen en zorgen dat behoefte en aanbod één worden!