Jaarverslag Jongeren Opbouw Werk 2021

In 2021 was het Jongerenopbouwwerk (JOW) van Pactum actief op 167 locaties in Helmond. De jongerenopbouwwerkers troffen daar 5.759 jongeren. Er werd ingezet op leefbaarheid in wijken, het verbinden van jongeren aan de wijk, het terugdringen van risicogedrag en het bestrijden van overlast. Hiervoor heeft het team heeft diverse preventieve en verbindende (sport-)activiteiten georganiseerd. Ook is er een manifestatie sterk tegen pesten opgericht. Daarnaast is in de eerste helft van 2021 de lachgascampagne verder uitgerold en ondersteunt het team scholen preventief om schooluitval te voorkomen en jongeren op het rechte pad te houden. Nauw contact met wijkteams heeft geleid tot betere samenwerking in het voorkomen en oplossen van overlast in de wijken.

Jaarverslag JOW 2021