“Je kan de gesloten jeugdzorg niet zomaar afschaffen”

Onze collega’s, en met ons vele anderen, werken dagelijks keihard met en voor de jongeren. Zij geloven in de jongeren en zien hun kwaliteiten. Zij houden vol en blijven naast de jongere en het gezin staan, ook als het moeilijk wordt. Maar wat als het werk dat je vol overgave doet ? Wat doet alle media-aandacht met deze mensen? En hoe gaan ze ermee om? Wij vroegen het wijkagent Marjon van Helmond.

“Als de gesloten jeugdzorg zou stoppen, dan kunnen we de allerkwetsbaarste jongeren geen  bescherming meer bieden. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn”, zegt de Deurnese wijkagent Marjon van Helmond, die regelmatig contact heeft met de jongeren en medewerkers van Pactum in Deurne. “Het is jammer dat de buitenwereld zo’n verkeerd beeld heeft van een gesloten instelling. Het is geen gevangenis, het draait niet om straffen. Deze jongeren krijgen juist bescherming en behandeling.”

Veiligheid
Marjon werkt als wijkagent nauw samen met de gesloten jeugdzorg van Pactum in Deurne. Samen staan ze voor hetzelfde doel: zorgen dat de jongeren vooruit komen en straks weer veilig terug kunnen naar de maatschappij. Elke 6 weken heeft ze overleg op het Pactum-terrein in Deurne om door te spreken hoe het met de jongeren gaat en of er nog veiligheidszaken verbeterd kunnen worden. “Als vaste contactpersoon kom ik langs wanneer het nodig is. Bijvoorbeeld om een aangifte op te nemen, een wegloper terug te brengen of te surveilleren in de omgeving. Het samenwerken gebeurt altijd heel zorgvuldig, rekening houdend met de privacy van de jongere. De lijnen zijn kort. Als er iets is, weten we elkaar snel te vinden.”

Vertrouwen kweken
Marjon voelt zich sterk betrokken bij de jongeren van de gesloten jeugdzorg. “Het zijn allemaal jongeren met een verhaal, je gunt ze een goede toekomst. Ja, natuurlijk spoken ze wel ‘ns wat uit en lopen ze soms weg. Dan moet je duidelijk zijn: dit gedrag kan niet. Maar de manier waarop je zo’n jongere benadert, is ontzettend belangrijk. Als politieagent ben ik me daar altijd van bewust. Het gaat om jongeren die in onveilige situaties hebben gezeten, die al veel wantrouwen hebben naar de politie. Daar houd je rekening mee. Op het terrein komen we dus niet met 2 auto’s en veel vertoon aanscheuren. We doen het zo geruisloos mogelijk en waar het kan in burgerkleding. Ik wil deze jongeren geen nieuw trauma bezorgen. Ik wil juist dat ze mensen weer gaan vertrouwen.”

Bezuinigingen
“Als ik op tv de verhalen zie over de gesloten jeugdzorg, dan vind ik het heel erg voor de jongeren die dit hebben meegemaakt. Maar het is ook jammer dat de andere kant nu totaal niet wordt belicht. Want de positieve verhalen zijn er ook. Er zijn genoeg jongeren en ouders die heel tevreden zijn, maar die komen vanwege de privacy veel te weinig in beeld. Ik ben bang dat dit ertoe leidt dat er straks nog meer wordt bezuinigd op jeugdzorg. Als wijkagent kom ik regelmatig in de wijk bij gezinnen waar van alles mis is. Soms heb ik al 20 keer een zorgmelding gedaan omdat de veiligheid in het geding is, maar nog steeds is er weinig veranderd. Ik zie jongeren van 14 die afglijden en niet meer naar school gaan, ouders die met hun rug tegen de muur staan. Veel te lange wachtlijsten. Dat is toch triest? Jongeren hebben recht op goede zorg, onderwijs én bescherming.”