Jongeren en ouders in de hoofdrol

Depositphotos 8957875 xs jongen achter laptopCliëntparticipatie vernieuwen
Ze vertelt dat BJ de cliëntparticipatie heeft georganiseerd op 3 niveaus: binnen het hulptraject van de cliënt, binnen de groep waar een jongere verblijft en op organisatieniveau. “Een aantal instrumenten die we nu gebruiken, zoals de exit-gesprekken, zijn toe aan vernieuwing. We gaan in 2015 samen met medewerkers, jongeren en ouders aan de slag om nieuwe vormen van cliëntparticipatie te ontwikkelen, die meer inzicht opleveren hoe we onze zorg kunnen verbeteren. Eind 2015 willen we minimaal twee nieuwe vormen hebben ingevoerd.”

Online participeren
Ideeën zijn er genoeg. Blended care (een combinatie van persoonlijk contact en online hulp) is volgens De Wit een goede manier om cliënten een actievere rol te geven. Binnen BJ werken al drie teams ‘blended’, eind 2015 zal de hele organisatie op deze manier werken. “We willen de online omgeving ook benutten om jongeren te raadplegen over actuele kwesties, bijvoorbeeld via polls – online enquêtes.” Charlon (15), voorzitter van de jongerenraad van BJ, vindt dit een goede ontwikkeling. “Blended care spreekt mij erg aan. Het past bij hoe jongeren tegenwoordig communiceren. Je kunt op een snelle en eenvoudige manier je mening laten horen.”

JO INTERNE AUDITSInterne audits

Andere ideeën zijn het organiseren van spiegelgesprekken, waarbij jongeren met elkaar praten over hun ervaringen met zorg, onder begeleiding van een gesprekleider. Medewerkers zitten er in een kring omheen en krijgen zo een spiegel voorgehouden. Dit is volgens De Wit een beproefde methode om de zorg te evalueren. Ook het door jongeren laten uitvoeren van interne audits is een optie. “Jongeren bedenken bijvoorbeeld zelf de thema’s die zij willen auditen en gaan diverse locaties langs om mensen hierop te bevragen.”

Andere invalshoek
De jongerenraad, ouderraad en cliëntenraad van BJ worden in 2015 actief betrokken bij alle veranderingen. Charlon is er blij mee. “Ik vind het belangrijk dat wij kunnen meedenken over nieuwe manieren van cliëntparticipatie. Jongeren hebben toch vaak een heel andere invalshoek dan ouders en beleidsbepalers. Er zijn ook nieuwe thema’s die we op de agenda willen. Bijvoorbeeld arbeid en arbeidstoeleiding of financiële zaken. Daar willen we graag over meedenken.”

Meer weten?
Mail naar Anne-Marijn de Wit