Jongeren Helmond sportief bezig bij UnityEight!

Het Jongerenopbouwwerk van Bijzonder Jeugdwerk en UnityEight Dance & Fitness Center zetten zich gezamenlijk in voor jongeren uit Helmond. Deze samenwerking biedt jongeren de mogelijkheid om hun vrije tijd zinvol en gezond in te vullen.

Mohcine (links) en Rachid (rechts) van het Jongerenopbouwwerk in Helmond.

Jongeren kunnen het gehele jaar (behalve de maanden juli en augustus) van maandag t/m woensdag, gratis gebruik maken van de sportfaciliteiten van UnityEight (fitness/bootcamptraining) .  Vanuit het Jongerenopbouwwerk bieden Mohcine Hamri en Rachid Meskal begeleiding aan deze jongeren. Dit doen ze in samenwerking met de  fitness instructeurs van UnityEight. Ook ouders en vrijwilligers doen graag mee met  het motiveren en begeleiden van deze jongeren. Het Jongerenopbouwwerk biedt jongeren kansen om  hun talenten en kwaliteiten te ontdekken.   Wanneer tijdens het sporten blijkt dat jongeren diverse hulpvragen of problemen ervaren kunnen ze direct  terecht bij de collega’s van het Jongeren informatie punt (JIP).

Het JIP biedt jongeren tussen de 17 en 27 jaar informatie, advies en hulp bij ondersteuningstrajecten. Het JIP is een laagdrempelige inloop voor jongeren met allerlei soorten vragen en problemen. Zo zijn er jongeren met enkelvoudige vragen, maar ook met complexe problematieken op meerdere aandachtsgebieden als wonen, werk, opvoeding, financiën, alcohol en middelengebruik en onderwijs.

Het JOW gaat voor leefbare wijken

Ons belangrijkste streven is de leefbaarheid in Helmondse wijken te verbeteren. De jongerenopbouwwerkers bouwen aan een kansrijk sociaal netwerk in de wijk, door verbindingen te leggen tussen jongeren, wijkbewoners en instanties. Er wordt actief ingezet op het versterken van kansen en talenten.  Zo worden jongeren en wijkbewoners gestimuleerd om te participeren bij buurtactiviteiten en daarbij hun talenten in te zetten.  Het werken aan leefbaarheid zal naar verwachting de overlast van jongeren in Helmondse wijken verder verminderen.

Meer informatie? Mail naar m.hamri@bj.nl

Wist je dat?

  • Het Jongerenopbouwwerk (JOW) er is voor (hang ) jongeren en bewoners in alle wijken in Helmond?
  • Het JOW diverse activiteiten organiseert voor jongeren in de wijk, zoals voetbal,  fitness en diverse workshops?
  • Het Jongeren Opbouw Werk (JOW) en het Jongeren Inloop Punt (JIP) (JOW) van Bijzonder Jeugdwerk hun kantoor hebben op Molenstraat 138? En iedereen tussen de 17 en 27 jaar welkom is om binnen te komen lopen? 
  • UnityEight al jaren betrokken is in het aanbieden van fitness en sportlessen aan de jeugd in Helmond.     
  • We jullie elke maand iets willen vertellen over onze jongeren, hun verhalen en ons werk?

Volg ons op Facebook! www.facebook.com/jowhelmond