Ketenpartners tevreden over Bijzonder Jeugdwerk

Uit de laatste enquête, die in 2010 werd gehouden, kwam naar voren dat Bijzonder Jeugdwerk gemiddeld wordt gewaardeerd met een 7,8 (door subsidiegevers) en een 7,5 (door overige instellingen), wat we mogen beschouwen als een positieve score.tevreden Het meest positief scoren items als laagdrempeligheid, bereikbaarheid en innovatie. In 2012 volgt weer een nieuw onderzoek onder ketenpartners. De rapporten van 2010 zijn op te vragen bij de receptie van Bijzonder Jeugdwerk: info@bj.nl