Laat zien wat je waard bent!

In de jeugdzorg is professionalisering een hot item. Kinderen en jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen moeten, samen met hun opvoeders, goed geholpen worden. Een vakbekwame professional kan het verschil maken. Daarom is het belangrijk dat professionals zich blijven ontwikkelen en hun vak bijhouden. Ook moeten ze voldoende ruimte hebben om professioneel te kunnen handelen.

95% geregistreerd
hbogeslaagdenBij Bijzonder Jeugdwerk is inmiddels 95% van de medewerkers, die hiervoor in aanmerking komen, geregistreerd. Registratie is alleen mogelijk voor beroepskrachten met een hbo- of academische achtergrond. Bij Bijzonder Jeugdwerk zijn dat senior pedagogisch medewerkers, orthopedagogen en psychologen. Nu zijn die registraties nog via de beroepsverenigingen geregeld, maar binnenkort vallen zij allemaal onder het nieuwe Kwaliteitsregister Jeugdzorg, dat het ministerie van VWS gaat instellen.

Keurmerk
Een registratie krijg je niet zomaar. Het is immers een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en opdrachtgevers.
Wie zich wil laten registreren moet kunnen aantonen dat hij/zij de juiste opleidingen heeft gevolgd en van onbesproken gedrag is. Ook wordt verwacht dat de professional zijn kennis en vaardigheden voortdurend op peil blijft houden. Dat is vereist om de registratie elke 5 jaar te laten verlengen. Verder moet een medewerker zich houden aan de beroepsethische normen. Het tuchtrecht is hierop van toepassing.

Hbo-opleiding
Bij Bijzonder Jeugdwerk had nog niet iedere medewerker in een hbo-functie ook een hbo-diploma. Frank van Gemert, hoofd P, O & O: “We hebben onze mbo-opgeleide medewerkers gestimuleerd om het hbo-diploma te behalen, zodat ook zij zich kunnen laten registreren. Een aantal medewerkers is om die reden opnieuw de schoolbanken ingegaan.” Zij volgden een verkort hbo-traject, dat Bijzonder Jeugdwerk had opgezet samen met een collega-instelling en de Fontys hogeschool. Afgelopen najaar ontvingen 6 medewerkers hun welverdiende diploma en 1 medewerker studeert binnenkort af. Binnen de jeugdzorg is dit opleidingstraject als best practise aangemerkt.

Toekomst
Ook in de toekomst zal Bijzonder Jeugdwerk haar medewerkers blijven ondersteunen om hun competenties op peil te houden. Omdat het gaat om een forse investering in scholing en supervisie is Bijzonder Jeugdwerk in gesprek met andere jeugdorganisaties. “Er wordt bekeken hoe we gezamenlijke scholingstrajecten kunnen opzetten om kosten, kennis en kunde te delen. Want we delen de visie: laat zien wat je waard bent.”

Meer weten?
Mail naar Frank van Gemert: f.van.gemert@bj.nl