MDFT: bemoeizorg voor gebroken gezinnen

Gedragsproblemen komen veel voor bij jongeren die verstrikt raken in de vechtscheiding van hun ouders, waaronder schoolverzuim, depressiviteit, woede, geweld en politiecontacten. Als die gedragsproblemen op alle leefgebieden uit de hand dreigen te lopen, dan biedt MDFT passende hulp. MDFT is een intensieve gezinstherapie met elementen van bemoeizorg. Die bemoeienissen zijn er vooral op gericht dat iedereen gaat samenwerken rond de opvoeding van het kind. De hele omgeving wordt er actief bij betrokken: niet alleen de ouders, maar ook de jongere zelf, zijn broers en zussen, familieleden, school, werk of sportclub. En juist dát is de kracht van deze therapie.

Samenwerken voor het kind bij MDFT

MDFT is een erkende gezinstherapie voor (alleenstaande) ouders met tieners tussen 12 en 19 jaar. Tijdens de therapie wordt met alle betrokkenen een plan gemaakt om de problemen op te lossen. De gezinsleden werken onder begeleiding van de therapeut aan het verbeteren van de communicatie en de verbinding met elkaar. Vanaf het begin is duidelijk: alle betrokkenen moeten samenwerken in het belang van het kind, ook al wonen ze niet meer onder één dak. De therapeut is 24/7 telefonisch bereikbaar en heeft meerdere keren per week contact met de gezinsleden: soms één op één, soms met meer personen samen. Ook wordt actief contact gezocht met school, werk of sportclub.  Iedereen werkt mee aan hetzelfde doel: dat de jongere weer beter in zijn vel komt te zitten en de gedragsproblemen afnemen.

Ouders aanspreken op ouderrol

“We leggen ouders uit dat ouderschap iets anders is dan ex-partnerschap,” zegt MDFT-therapeut Femke Aben. Ze is als supervisor en behandelcoördinator betrokken bij de gezinnen. “Tijdens het traject blijven we ouders voortdurend aanspreken op hun ouderrol, zodat ze zich minder snel laten verleiden tot ruziën over het ex-partnerschap.” In de sessies wordt onder meer uitleg (psycho-educatie) gegeven over wat het voor een kind betekent als ouders steeds ruzie maken en wat de gevolgen daarvan zijn. De ouders worden intensief getraind en ondersteund in hun ouderschaps- en opvoedvaardigheden en het hanteren van conflicten. De kinderen worden geholpen om hun eigen boodschap over te brengen aan beide ouders. Ook krijgen zij ondersteuning om beter te functioneren, thuis, op school en in de wijk.

Investeren in motivatie bij ouders in vechtscheiding

“Therapie met ouders die in een vechtscheiding zijn geraakt, is natuurlijk niet gemakkelijk,” zegt ze. “Het vraagt nogal wat van de deskundigheid en de ervaring van de therapeut. Voordat wij de aanmelding krijgen, heeft het wijkteam er vaak al flink mee geworsteld.” Femke Aben werkt in een team van zes ervaren en gekwalificeerde MDFT-therapeuten. Zij komen in aanraking met de meest complexe casussen waarbij eerst vaak flink geïnvesteerd moet worden in het motiveren van de deelnemers. “Dat doen we op de eerste plaats door de gezinsleden veel erkenning te geven voor wat ze doormaken en voor hun inzet. Ook vestigen we nadrukkelijk de aandacht op wat hen bindt: het kind. Dat doen we niet één keer, maar telkens weer. Herhaling is daarin heel belangrijk.”

Therapeut geen postduif

De houding van de MDFT-therapeut is meerzijdig partijdig. “We zijn duidelijk en direct, maar we beschuldigen niemand. Als therapeut straal je uit er voor iedereen te zijn. We zijn er voor alle gezinsleden, alleen niet in de rol van postduif tussen de gezinsleden. Ruziënde ouders zijn erg geneigd om naar de ander te wijzen, wat die allemaal fout doet. Daar gaan we niet in mee. We benadrukken dat beide ouders een rol hebben in de opvoeding en dat ze die verantwoordelijkheid moeten pakken. Oók als ze hun kind maar één keer per maand zien. We stimuleren ouders dus om vooral naar hun eigen rol te kijken: ‘Wat kun jij doen om de problemen rond je kind op te lossen? Hoe kun jij goed reageren op je kind? Waar zit jouw invloed, al is het maar klein? En wat heb je daarvoor nodig?’

Eén lijn trekken in de opvoeding

“Wat je kunt bereiken bij een vechtscheiding, verschilt per situatie. Soms is een conflict zo geëscaleerd dat je al blij moet zijn met kleine stappen vooruit. Een kind komt bijvoorbeeld thuis met een raar verhaal over papa. Normaal zou mama meteen kwaad worden, maar ze checkt nu eerst even bij papa wat ervan waar is. Dat kan soms al een mijlpaal zijn. Als ouders één lijn kunnen trekken in de opvoeding, zie je dat tieners minder ruimte krijgen om hun eigen gang te gaan, zoals drugs gebruiken of spijbelen. In het begin vinden ze het natuurlijk lastig om beperkt te worden in hun vrijheid, maar de meeste tieners zijn er uiteindelijk blij mee. Er is meer rust en duidelijkheid in huis en daardoor komen ze weer toe aan hun eigen ontwikkeling.”

Dit doet MDFT voor het gezin:

– verbeteren van de relaties en verbinding met elkaar
– verbeteren van de communicatie
– verminderen van conflicten tussen de gezinsleden
– trainen van ouderschaps- en opvoedingsvaardigheden
– verminderen van antisociaal gedrag bij het kind
– zorgen dat het kind beter functioneert op school/werk/club
– zorgen dat het kind een passende vrijetijdsbesteding heeft
– verminderen van alcohol- en/of drugsgebruik van het kind

Lees ook:
MDFT

Reageren?
Femke Aben: f.aben@bj.nl