Next Level: nieuwe training voor probleemklassen in vo, vso en mbo

Op vo- en mbo-scholen kom je steeds meer leerlingen met ‘bagage’ tegen. Door hun problemen kunnen zij de sfeer in een klas behoorlijk beïnvloeden. In het ergste geval ontstaat een negatieve spiraal van buitensluiten, pesten, bedreigingen of agressie. Bijzonder Jeugdwerk wil vo-, vso- en mbo-docenten helpen om te tij te keren. Daarom is de nieuwe training Next Level ontwikkeld. Leerlingen leren daarin hoe ze zélf de negatieve sfeer in de groep kunnen ombuigen naar een positief klimaat. Bijzonder Jeugdwerk biedt deze training vanaf schooljaar 2017/2018 aan. We nodigen scholen uit om contact op te nemen. Bel Edwin Schuurmans: tel. 0493-312589 of e.schuurmans@bj.nl.

Bewezen succes binnen vso
Next Level is ontstaan op Vreekwijk in Deurne, waar de training al enkele jaren met succes wordt gegeven aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Jongeren leren daar samenwerken aan een omgeving waarin ze rekening met elkaar houden, elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen. Tijdens de training ontdekken de leerlingen dat je ook in lastige situaties altijd kunt kiezen voor een positieve oplossing. Het programma is ontwikkeld samen met vso-school de Korenaer. De onderleggers voor de training zijn TOPs! en Equip, twee gecertificeerde groepsprogramma’s.

Pilot Varendonck College in Someren
Bijzonder Jeugdwerk gaat deze succesvolle training nu ook aanbieden in het regulier onderwijs. Het Varendonck College in Someren nam afgelopen voorjaar deel aan de pilot. De deelnemende groep was een 2e jaars vmbo-B klas die gebukt ging onder een negatieve sfeer en sterk teruglopende leerprestaties. Trainer Moniek Litjens (Bijzonder Jeugdwerk) vertelt: “Toen we met de leerlingen in gesprek gingen, benoemden ze precies dezelfde problemen als hun mentor: ook zij baalden van de werksfeer in de klas, waarin te weinig rust was en teveel door elkaar heen werd gepraat. De leerlingen wilden best wel rekening houden met elkaar, maar op één of andere manier lukte dat niet. Zij vonden ook dat er iets moest veranderen. Dat was een mooi vertrekpunt.”

Eigen inbreng leerlingen
Tijdens een verkorte versie van de training (4 bijeenkomsten) werd met 24 leerlingen gewerkt aan een positiever klimaat in de klas. Ook de twee mentoren waren daarbij aanwezig. “We hebben de leerlingen veel eigen inbreng gegeven: ze mochten zelf de thema’s aandragen waarmee ze aan de slag wilden. Dat werd gewaardeerd: leerlingen waren heel open in noemen van voorbeelden. Zo werd het écht iets van henzelf. Wij kozen vervolgens een aantal bijpassende modules, zoals een kwaliteitenspel, een intervisie/casusbespreking en ‘Over de Streep’.”

Elkaar kennen en elkaar helpen
Ze licht de gekozen aanpak toe: “In klassen ontstaat vaak een negatieve sfeer als leerlingen elkaar niet goed kennen. Dan is het erg gemakkelijk om geen rekening te houden met de ander. Daarom hebben we sterk ingezet op het creëren van een ‘wederzijds hulpklimaat’: elkaar leren kennen, begrip krijgen voor de ander en elkaar gaan helpen.”

Beoordeling door docent en leerlingen
De betrokken mentoren vonden de pilot zeer positief en hebben er veel van opgestoken. Mentor Rianne van Doorn: “Ik heb de pilot met een 8 beoordeeld. Alle leerlingen deden goed mee en de samenwerking met de trainers vond ik erg prettig. Het was heel werkend dat Next Level werd gegeven door trainers van buiten de school, zo kon ik als docent in mijn rol blijven. De 4 bijeenkomsten hebben al veel opgeleverd voor de klas, maar ik kan me voorstellen dat je nog meer bereikt als je de volledige training volgt. Ik had deze training eigenlijk veel eerder in het schooljaar gewild, dan heb je er de rest van het jaar nog profijt van. De betrokken leerlingen toonden zich enthousiast en dankbaar. Ook zij gaven aan: ‘Dit hadden we veel eerder moeten doen’.

10 – 12 bijeenkomsten meest effectief
Trainer Moniek Litjens vult aan: “Next Level bestaat normaal gesproken uit 10 of 12 bijeenkomsten en die tijd heb je ook nodig om de groepsdynamiek echt te veranderen. Maar als pilot was het geslaagd, want we hebben gezien dat deze training zeer waardevol kan zijn voor het regulier onderwijs.”

Aanpak probleemklassen, ook preventief
Dit nieuwe schooljaar wil Bijzonder Jeugdwerk het programma samen met scholen verder gaan implementeren. Een hele klas kan meedoen aan de training, maar ook een selecte groep leerlingen. Scholen die te maken hebben met een probleemgroep of scholen die dit schooljaar problemen verwachten en preventief aan de slag willen, kunnen contact opnemen met Edwin Schuurmans van Bijzonder Jeugdwerk: tel. 0493-312589 of e.schuurmans@bj.nl.

Lees meer over Next Level