NIEUW: Dagprogramma op Vreekwijk

Op Vreekwijk is het motto ‘1 kind-1 plan’ geen abstracte kreet, maar tot in de detail uitgewerkt in het dagprogramma van een kind. Dat dagprogramma is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is opgezet om de samenwerking tussen onderwijs (vso-school de Korenaer) en jeugdzorg (Bijzonder Jeugdwerk) te versterken. “Als je de jongeren echt centraal wilt stellen, moet je vanuit een gemeenschappelijke visie gaan werken en daar samen de schouders onder zetten”, vertellen José Houben (de Korenaer) en Leon Vallen (Bijzonder Jeugdwerk), de organisatoren van het dagprogramma. Ze zijn dik anderhalf jaar bezig
geweest om deze klus voor elkaar te krijgen. Het resultaat mag er zijn.

Kortere trajecten
Ze lichten toe: “Vroeger verbleven jongeren 9 tot 12 maanden op Vreekwijk, nu zijn de trajecten veel korter, gemiddeld 6 tot 9 maanden. School en jeugdzorg moeten dus steeds beter samenwerken om in korte tijd het optimale te bereiken met een kind. Helemaal als je bedenkt hoe divers onze doelgroep is. Er zijn jongeren die uitstromen naar het mbo, maar ook jongeren die worden voorbereid op werk (arbeidstoeleiding) of dagbesteding. Voor iedere jongere ontwikkelen we een programma op maat.”

rooster jongereWeekroosters
Vanuit het Coördinatiecentrum dagprogramma op Vreekwijk worden sinds kort de weekroosters samengesteld. Meer dan 100 jongeren ontvangen op vrijdag hun weekrooster, waarop ze kunnen zien hoe hun dagen van 08.00 tot 21.00 uur zijn ingevuld. Niet alleen onderwijs en vrije tijd, maar ook de privé-afspraken van het kind (tandarts, oudergesprek etc.) en het behandelaanbod (therapie of training) krijgen een plek in het rooster.
“Een dagprogramma is altijd maatwerk”, vertellen Leon en José. “Elke jongere doorloopt op Vreekwijk zijn eigen individuele programma. Iedere dag staat in het teken van je persoonlijke leerdoelen en je toekomstperspectief. Dat staat allemaal opgeschreven in je behandelplan en wordt weer vertaald naar je dagprogramma. Er zijn ook onderdelen die de jongeren zelf mogen kiezen. Het cultureel werk op Vreekwijk heeft een breed activiteitenaanbod samengesteld. Sommige activiteiten staan in het teken van ontspanning en vrije tijd, andere hebben een behandeldoel. Als een jongere iets te leren heeft in de omgang met leeftijdsgenoten, dan kan de behandelcoördinator bijvoorbeeld een teamsport voorstellen.”

aanbodGigantisch aanbod
Als je het Coördinatiecentrum op Vreekwijk binnenloopt, valt meteen op hoe gigantisch het aanbod van cultureel werk is. De muren zijn tot aan het plafond behangen met gekleurde schilderijlijsten met foto’s van elke activiteit. De jongeren komen binnen met hun mentor en maken een keuze uit sport en spel, muziek, dans, creativiteit, techniek, kookles, dansles of de paardenclub. Ze kunnen hun auto- of brommertheorie halen, het winkeltje runnen, een bivak boeken, in de jongerenraad gaan, een website leren bouwen, speciale trainingen volgen en nog veel meer. “Activiteiten met sport en bewegen zijn het meest populair”, vertelt José. “Op dit moment is kickboksen, onderwezen door een Kee Wong fighter, erg gewild. Daar kunnen ze hun energie goed in kwijt.”

Kleine klassen
Op de school van Vreekwijk wordt gewerkt met kleine groepen, maximaal 12 jongeren, die elk hun eigen leerweg volgen. Er zijn 6 minibedrijven waar jongeren een diploma kunnen halen: hout, techniek, horeca, zorg/hospitaliy, techniek en agrarisch. José en Leon vinden het mooi dat iedere jongere op Vreekwijk een erkend diploma kan halen, wat vroeger veel minder het geval was. “We horen vaak van ouders dat ze zo blij zijn dat hun kind op Vreekwijk een regulier diploma kan halen en dat het bij vertrek geen stempel ‘Vreekwijk’ op de neus krijgt. Sinds de Korenaer de banden met de ROC’s heeft verstevigd, verloopt de aansluiting naar het mbo een stuk beter. Jongeren kunnen op Vreekwijk uitstromen met een mbo-niveau 1 of 2 diploma, of een AKA- of IVIO-certificaat. Ook op het gebied van arbeidstoeleiding zijn we goed bezig. Onze stagecoördinator heeft een goede relatie opgebouwd met het regionale bedrijfsleven, waardoor het hem steeds weer lukt om stageplaatsen te regelen. Voor jongeren die een dagbesteding nodig hebben, is het agrarisch zorgbedrijf een echte uitkomst. Er zijn steeds vaker mooie projecten waarmee ze een zakcentje kunnen bijverdienen: bomen rooien, hout hakken, speeltoestellen plaatsen die de jongens van de houtafdeling weer hebben gemaakt, noem maar op.”

olcSamen verantwoordelijk
De winst van het dagprogramma is dat onderwijs en jeugdzorg samen op zoek gaan naar oplossingen. “We zijn niet voor één gat te vangen, als het even niet lukt met een jongere op school. Soms wordt een jongere zo in beslag genomen door zijn problemen, dat hij zich niet kan concentreren in de klas. Dan kan hij bijvoorbeeld aan de slag bij het agrarisch zorgbedrijf, even werken in de buitenlucht, of een activiteit doen bij het cultureel werk.” De school heeft dagelijks contact met de leefgroepen. De lijnen zijn kort. “Iedere ochtend gaan 4 docenten ieder naar een leefgroep voor de overdracht. Wat ze daar te horen krijgen (hoe was de nacht; is er iets gebeurd met een kind?), communiceren ze meteen daarna in de teambespreking op school. Daar is ook een medewerker van het agrarisch zorgbedrijf en het cultureel werk bij aanwezig. Ze voelen zich samen verantwoordelijk en dat heeft een positieve uitwerking op het kind.”

Eerste ervaringen
De eerste ervaringen met het dagprogramma zijn positief. “We merken aan de jongeren dat ze het leuk vinden om een eigen rooster te krijgen, dat aansluit bij hun persoonlijke leerdoelen en ambities. Ook vinden ze het fijn dat de lessen worden afgewisseld met culturele activiteiten, wat maakt dat ze het op school beter volhouden.” De medewerkers zijn ook content met de nieuwe manier van werken; ze merken dat het dagprogramma duidelijkheid en rust brengt. Zowel medewerkers als jongeren weten waar ze aan toe zijn.
Voor schooljaar 2012/2013 zijn er nog meer plannen. Zo wil de school meer gaan werken met digitaal lesmateriaal in plaats van boeken. “Ons nieuwe open-leercentrum past daar goed bij; hier kunnen jongeren zelfstandig aan hun taken leren werken met behulp van de computer.”

Toekomst van het kind
Waar al deze inspanningen toe moeten leiden, is een beter toekomstperspectief voor de jongeren op Vreekwijk. “Een kind weer zien opbloeien, dat is toch waar we allemaal onze energie uit halen. Op Vreekwijk werken we niet met de gemakkelijkste doelgroep; het vraagt heel veel om deze jongeren goed te begeleiden en te motiveren. Als je dan na enkele jaren terughoort dat het goed gaat met een kind, dat geeft zo’n kick. We zien het dagprogramma als een mooi staaltje teamwork, dat onze jongeren hopelijk veel gaat opleveren.”