Nieuw: Jongerenopbouwwerk in Helmond

Jongerenopbouwwerk gaat voor leefbare wijken

Belangrijkste streven is de leefbaarheid in Helmondse wijken -effectief en meetbaar- te verbeteren. De jongerenopbouwwerkers gaan bouwen aan een kansrijk sociaal netwerk in de wijk, door verbindingen te leggen tussen jongeren, wijkbewoners en instanties. Er wordt actief ingezet op het versterken van kansen en talenten. Zo worden jongeren en wijkbewoners gestimuleerd om te participeren bij buurtactiviteiten en daarbij hun talenten in te zetten.

Overlast van jongeren zal verminderen
Het werken aan leefbaarheid zal naar verwachting de overlast van jongeren in Helmondse wijken verder verminderen. Hoewel het accent in de nieuwe werkwijze komt te liggen op preventie, worden overlastsituaties nog steeds actief aangepakt. Dit gebeurt in samenwerking met het Jeugd Preventie Team, waaraan Bijzonder Jeugdwerk actief deelneemt. Er wordt gestreefd naar een langdurig en stabiel preventief effect in Helmondse wijken.

Lees hier samenvatting visiedocument