Locatie Beschermd Wonen jongeren 17-27 jaar in Deurne geopend

Op maandag 6 november opent Bijzonder Jeugdwerk een locatie voor beschermd wonen voor jongeren van 17-27 jaar. Er zullen hier 10 jongeren worden gehuisvest.

Beschermd wonen is bedoeld voor jonge mensen (17 tot 27 jaar) die zelfstandig willen wonen, maar daar nog hulp bij nodig hebben. De jongere bewoont tijdelijk een eigen kamer in onze locatie aan de St Jozefstraat 37 in Deurne. Daar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Stap voor stap wordt de jongere begeleid om zich zelfstandig te kunnen redden. De jongere kan bij Bijzonder Jeugdwerk ook hulp krijgen om persoonlijke problemen op te lossen en te leren omgaan met eventuele psychische beperkingen. De begeleiding wordt in fases afgebouwd totdat de jongere zelfstandig kan wonen.

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar!

Neem contact op met de coördinator aanmeldingen voor vrijblijvend advies of aanmelden: 0493-327506 of aanmelding@bj.nl

Lees meer over beschermd wonen