NIKA-interventie verbetert hechting tussen ouder en kind

Vijf sessies met video feedback
NIKA bestaat uit gemiddeld vijf á zes sessies met video feedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten. Opvoeders ervaren NIKA als plezierig, omdat zij zelf de regie houden en snel resultaat zien. De opvoeder krijgt uitleg over de pijlers van een veilige hechting en beoordeelt zijn eigen gedrag in korte videofragmenten: ‘Wat gaat er al goed en wat kan ik nog verbeteren?’ De opvoeder mag vervolgens zijn eigen doelen vaststellen, geholpen door de professional. Tijdens de sessies worden steeds korte video-opnames gemaakt, die worden nabesproken. De opvoeder leert om zijn gedrag zó aan te passen dat het kind alsnog positieve hechtingservaringen opdoet. De sessies zijn verspreid over gemiddeld 2 tot 3 maanden.

Goed onderbouwd
Wij bieden de NIKA-interventie aan vanuit onze locaties in Helmond, Deurne, Den Bosch, Milheeze en Venlo. Ook sessies aan huis zijn mogelijk. NIKA is opgenomen in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het Nederlands Jeugdinstituut, met als kenmerk ‘goed onderbouwd’. De interventie wordt al langer met succes toegepast in de regio Amsterdam. De methodiek verschilt van ‘Basic Trust’, omdat NIKA zich niet alleen richt op het aanleren van sensitief opvoedgedrag, maar ook op het afleren van verstorend en beangstigend opvoedgedrag. NIKA heeft een geprotocolleerde werkwijze, waarin onder meer een voor- en een nameting en handreikingen voor psycho-educatie zijn opgenomen. Daarmee is NIKA gestructureerder en methodischer dan de meeste interventies die zich richten op hechtingsproblemen. De interventie wordt uitgevoerd door een psycholoog en/of orthopedagoog.

Hoe ontstaat hechting?
Onderzoek toont aan dat met name het gedrag van de opvoeder bepalend is voor de hechting van het kind (Velderman, Van Berkel & de Wolff, 2013). Volgens de hechtingstheorie heeft een opgroeiend kind twee dingen nodig: een opvoeder die het kind een veilige haven biedt (troost en bescherming als het van slag is), maar ook een veilige basis van waaruit het kind de wereld durft te verkennen. Opvoeders met verstorend opvoedgedrag reageren bijvoorbeeld angstig op het kind of schieten in de vechtmodus. Bijvoorbeeld omdat ze zelf in hun vroege jeugd niet goed gehecht zijn. Bewustwording van het eigen gedrag en oefenen met nieuw gedrag, helpt opvoeders om hun opvoedingsstijl succesvol te veranderen.

Vertrouwen herstellen
Wat betekent een onveilige hechting voor het kind? Kinderen en jongeren met een verstoorde hechting hebben weinig vertrouwen in zichzelf en in anderen. Ze zijn voortdurend op zoek naar bevestiging of zijn bang om in de steek gelaten te worden. Dat kan leiden tot ernstige gedrags- en emotionele problemen: het kind stoot bijvoorbeeld dierbaren van zich af, stelt hen sterk op de proef, speelt opvoeders tegen elkaar uit, gedraagt zich agressief of juist extreem claimend. De NIKA-interventie is bedoeld om het basisvertrouwen van het kind te herstellen, in zichzelf en in anderen. Daardoor nemen de problemen af en verbetert het contact tussen opvoeder en kind.

Voor- en nameting
In de voormeting kijken we welke signalen van verstoorde gehechtheid in het gedrag van het kind zijn terug te zien. Ook kijken we naar het vermogen van de ouder om zich in het kind te verplaatsen. Er wordt een eerste video-opname gemaakt van de interactie tussen ouder en kind. Van daaruit gaan we doelen stellen en gaat de interventie van start. In de nameting worden de bereikte effecten getoetst.

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met Marja van de Pas, tel. 0493-312589 of mail naar keinder@bj.nl.

Folder

*NIKA staat voor: Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch Opvoedgedrag.