Online hulp is hip, maar blended care is beter’, zegt Koen van Zeeland

Blended care: 10 dingen die je écht moet weten
De jongeren van nu leven in een digitale wereld, waarin ze chatten, gamen, youtuben en appen. Communicatie gaat snel en alles is met elkaar verbonden. Hulpverleners, zo vinden jongeren, zijn net mensen uit de oertijd. Saai en traag. Hoe kan de jeugdzorg die kloof dichten en beter aansluiten bij wat de doelgroep nodig heeft? Het antwoord is blended care, een afgewogen mix van face-to-face-contact en online hulp.

foto Koen KLEINOnderzoeksresultaten
Bijzonder Jeugdwerk is dit jaar gestart met een pilot. Het project Blended care is gebaseerd op de conclusies van Koen van Zeeland, hulpverlener bij Bijzonder Jeugdwerk. In het kader van zijn Master-opleiding Social Work aan de HAN, deed hij anderhalf jaar onderzoek naar de behoeften van cliënten, ouders en hulpverleners op dit gebied. Het viel hem op dat steeds meer instellingen online hulp aanbieden, maar dat er nog weinig ‘blended’ wordt gewerkt. Zijn onderzoek leverde een aantal interessante conclusies op, die bruikbaar zijn voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.


KLIK HIER voor de 10 belangrijkste CONCLUSIES

Online community: site2success
Op basis van de onderzoeksresultaten ging de projectgroep aan de slag. Er werd een online community gebouwd samen met ICT-bedrijf IPPZ, aantrekkelijk vormgegeven en gevuld met content. Hulpverleners schreven zelf de inhoud, ongeveer 80 opdrachten, filmpjes en andere relevante informatie. Stichting E-hulp verzorgde een training voor de eerste groep hulpverleners die ermee ging werken. Zij werden getraind in de 7 basiscompetenties voor blended care. De cliënten uit de pilotgroep konden in maart 2014 voor het eerst inloggen op de online community: Site2success. Koen van Zeeland legt uit: “Via deze online community kan de jongere voortaan de regie voeren over zijn eigen hulptraject. In de beveiligde omgeving kan hij meeschrijven aan zijn eigen hulpverleningsplan, zijn eigen doelen bekijken en opdrachten maken die daarbij horen. Niet alles ineens, maar gefaseerd. De jongere kan ook mailen en chatten met de hulpverlener, informatieve filmpjes en tekst bekijken, testen en vragenlijsten invullen en via reminders worden geattendeerd op afspraken. Ook de ouders krijgen binnenkort toegang tot de community van hun eigen kind. Wat ouders mogen zien, kan de jongere zelf bepalen.”

Wat de jongere ervan vindtfoto meiden mobiel KLEIN
De deelnemende jongeren moesten in het begin even wennen aan de nieuwe werkwijze en het inloggen. Inmiddels worden ze steeds enthousiaster. Jasmine (16) zit iedere dag op Site2success. Ze vindt vooral de opdrachten leuk, die begeleider John voor haar klaarzet. Ze ging er fanatiek mee aan de slag. “Ik vind het veel fijner en leuker om opdrachten in te vullen, dan steeds maar weer te moeten praten en ik krijg meteen reactie van John, zodat ik weet wat hij ervan vindt.” Bart (15) heeft veel houvast aan de reminders. Hij krijgt ze een uur voor de afspraak, dat is automatisch zo ingesteld. “Nu vergeet ik niet meer zo snel een afspraak.” Ook vindt hij dat online hulp je zelfstandiger maakt. “Ik kan zelf kiezen waar ik meer over wil weten. Als Miriam, mijn begeleidster, langskomt heb ik zelf al van alles uitgezocht.”

janneke in gesprek KLeinWat de hulpverlener ervan vindt
Ook hulpverlener Janneke Raaymakers vindt het een vooruitgang. Ze merkt dat het contact met de cliënt dynamischer is geworden. Er worden sneller resultaten geboekt. “Tijdens een face-to-face gesprek kun je maar een beperkt aantal onderwerpen behandelen. Je moet immers rekening houden met de spanningsboog van een jongere. Nu maak ik gebruik van de ruimte om het gesprek heen. Ik laat een cliënt bijvoorbeeld online iets voorbereiden, zoals het invullen van een vragenlijst. En na afloop van het gesprek zet ik in de community opdrachten klaar om mee te oefenen.” Het valt haar op dat het schrijven jongeren helpt om hun gedachten te ordenen en inzicht te krijgen in hun binnenwereld. Ze merkt ook dat jongeren bepaalde dingen waar ze mee zitten, online sneller delen. Dat geldt met name voor schaamtevolle onderwerpen, zoals seksualiteit of angst. “Je komt daardoor eerder tot de kern.” De online omgeving helpt niet alleen de cliënt, maar ook haarzelf om gestructureerd bezig te zijn. “Alle thema’s die in een bepaalde fase van een traject belangrijk zijn, staan overzichtelijk bij elkaar.”


Toekomst
Eind 2015, zo is de bedoeling, zal heel Bijzonder Jeugdwerk ‘blended’ werken. Groepen medewerkers worden in fasen getraind en kunnen voor ondersteuning terugvallen op een help desk.
“Blended care heeft de toekomst”, zegt Koen van Zeeland. “Over 10 jaar werken alle instellingen in de jeugdzorg op deze manier. Blended care sluit aan bij de leefwereld van cliënten, leidt tot meer betrokkenheid, eigen regie en tot een grotere efficiency. Ik verwacht dat ook het rendement van de hulp hoger wordt. Dat zullen metingen in de toekomst moeten uitwijzen.”

Bekijk hier het filmpje (3 min.) van de presentatie van Koen van Zeeland.

Vragen over het onderzoek?
Mail naar communicatie@bj.nl

site2succes

Online community