Oranje Fonds kent Bijzonder Jeugdwerk en Lumens €33.000,- toe voor financiering innovatieve app ‘Gezinsuitdaging’.

De app ‘Gezinsuitdaging‘ is samen met jongeren, Bijzonder Jeugdwerk en Lumens bedacht en richt zich op het nader tot elkaar brengen van gezinnen, door het gezamenlijke beleven van een positieve ervaring. Met als uitgangspunt dat het dichter tot elkaar brengen van het gezin resulteert in minder langdurige en intensieve jeugdzorg en dat jongeren een betere kans krijgen om mee te doen aan de maatschappij.

De app ondersteunt bij de uitdaging die je als gezin aangaat en biedt een overzicht aan gezinsactiviteiten die je kunt ondernemen om de uitdaging te halen. Je kunt als gezin zelf supporters kiezen die je ondersteunen bij de uitdaging: uit het eigen netwerk of een professionele coach. De app is op basis van professionele ervaring en gecombineerd met de ervaring van jongeren ingericht, is laagdrempelig en altijd toegankelijk. Het geeft het gezin de regie en keuzevrijheid. De app biedt daarbij legio mogelijkheden tot het uitwisselen van tips en ervaringen tussen de gezinnen. Wil je weten wanneer de app te downloaden is? Meld je dan hier aan.

Bijzonder Jeugdwerk & Lumens
Onze gezamenlijke doelstelling is dat meer jongeren hun talenten ontwikkelen, minder jongeren uit huis geplaatst worden en dat er minder zware jeugdzorg nodig is. Samen inspireren we jongeren om hun passie te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen (Lumens) en helpen we hen en hun ouders om hun problemen te overwinnen (Bijzonder Jeugdwerk). Onze krachten versterken elkaar in een programma waarin talentontwikkeling en specialistische behandeling volledig zijn geïntegreerd. Samen met de doelgroep hebben wij hiertoe vanaf begin dit jaar 6 innovatieve concepten ontwikkeld. Hiermee willen we de schotten welzijn, jeugdzorg en onderwijs/arbeid doorbreken.

Wij innoveren kansrijk, want:

  1. Jongeren & ouders zijn de belangrijkste bron voor innovatie;
  2. We leggen de focus op talent;
  3. Drempels zijn weg door natuurlijke geïntegreerde aanpak;
  4. De 0e en 2e lijn zijn volledig geïntegreerd;
  5. Eén gezin > één aanpak > één organisatie;
  6. Realisatie doorgaande lijn 18- <> 18+;
  7. Inzet digitale strategie werkt effectief op preventie (Big Data maakt gestuurde interventie mogelijk).

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen Euro, zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Kijk ook op www.oranjefonds.nl/vrienden

Voor informatie over Lumens, Bijzonder Jeugdwerk en het initiatief, neemt u contact op met Dirk-Jan van Soelen, projectleider Innovatie Lumens, telefoon 06 300 67 844 of mail: d.v.soelen@lumenswerkt.nl