Pactum behaalt ISO-certificering met vlag en wimpel

Pactum in de regio zuid (voormalig Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg) heeft vorige week de hercertificering volgens de ISO-9001:2015 normering met vlag en wimpel gehaald. Dit resultaat is te danken aan de grote inzet van alle medewerkers die, ondanks corona en veranderingen in de organisatie, zich elke dag opnieuw voor 100% inzetten om de best mogelijke zorg aan jongeren te verlenen.

Waar veel organisaties kwaliteitsmanagement zien als een papieren tijger, heeft het binnen jeugdzorg veel waarde. Het kunnen aantonen en borgen van kwaliteit, is een van de vereisten die gemeenten stellen bij een aanbesteding. Voor Pactum dus van ‘levensbelang’ om de zaken op orde te hebben. Met een uitstekend resultaat van de audit en focusbezoeken heeft de stichting bewezen de gevraagde kwaliteit ruimschoots te leveren.

Gezamenlijke beoordeling
De audit geeft een goed beeld geeft van alle aspecten van de zorgverlening. Denk hierbij aan zorgprestaties, klanttevredenheid, klachtenafhandeling en management. Yvonne Orbon, beleidsmedewerker kwaliteit en projectleider voor het certificeringsproces: ‘Het samengaan van Rubicon en Bijzonder Jeugdwerk per 1 januari jl. betekent dat we hier nu gezamenlijk op beoordeeld worden.’ Qua zorgverlening is er in de afgelopen periode niets veranderd. De jeugdzorgwerkers werken nog in het zelfde team, met dezelfde jongeren en hebben dezelfde werkwijze behouden. ‘Achter de schermen is wel het nodige veranderd. De documenten van beide organisaties moesten we evalueren, synchroniseren en voorzien van de nieuwe huisstijl. Ook dat was onderdeel van deze audit,’ legt Yvonne uit.

Lovende woorden
LRQA (voorheen Lloyds) die de audits afnam had vooral lovende woorden. In de gesprekken die zij online met medewerkers uit alle lagen van de organisatie voerden, concludeerden zij het volgende:

  • Ondanks de grote veranderingen in de afgelopen maanden, staan medewerkers positief in het werk.
  • Jongeren staan centraal in alle lagen van de organisatie.
  • Het management stuurt op zowel inhoud als organisatie.
  • Met haar ambities om kleinschalige verblijfsvormen te combineren met ambulante zorg is de organisatie toekomstgericht.
  • Medewerkers dragen de visie en vertalen deze in hun dagelijkse werk en in de dossiers.
  • De managers maken een goede doorvertaling van de kaderbrief naar de dagelijks praktijk.
  • Jeugdzorgwerkers vertalen de methodische grondslag consistent door in de behandeling en begeleiding van de jongeren.

Vol passie
Yvonne vervolgt enthousiast: ‘Dit geweldige resultaat hebben we alleen maar kunnen behalen dankzij de medewerkers die elke dag vol passie met de jongeren werken. Zonder deze fantastische mensen hadden we dit niet bereikt.’ Maar valt er dan niets te verbeteren? ‘Jazeker wel. LRQA heeft ons ook stof gegeven om over na te denken, zoals het rookbeleid in de groepen. Hiernaar zullen we kritisch kijken. Ook het up-to-date houden van personeelsdossiers is een puntje van aandacht. Daarnaast zullen we zelf altijd blijven kijken waar we slagen kunnen maken om de zorg voor de gezinnen nog verder te verbeteren,’ sluit Yvonne af.