Project Zes voor Tien Succesvol

Bij het zorgaanbod is sterk ingezet op de eigen kracht van het gezin en de omgeving. De opvoeders krijgen meteen vanaf de start gezinsbegeleiding aangeboden. Het kind woont afwisselend thuis en in een behandelgroep. Uit de evaluatie van het project blijkt dat deze methodiek goed aansluit bij de zorgvraag van jongeren/ouders en doelgericht is. De kind-ouderrelatie is verbeterd, de trajectduur is verkort en ruim 50% van de jongeren woont na afloop weer thuis.

Lees een samenvatting van de belangrijkste resultaten.