Promotieonderzoek: Schematherapie bij externaliserende gedragsproblemen.

Bijzonder Jeugdwerk is onderdeel van de CONRISQ Groep. De afgelopen jaren is er vanuit de CONRISQ Groep  geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van zorgvernieuwing. Dit viel niet mee in de jaren van transitie en (financiële) onzekerheid, maar met trots presenteren wij u het resultaat: een proefschrift over Schematherapie bij jongeren met externaliserende gedragsproblemen door promovenda Marjolein van Wijk-Herbrink, OGHeldring Stichting. We delen graag onze wetenschappelijke kennis met u.

Jongeren met externaliserende gedragsproblemen lopen vast op verschillende gebieden (bijv. dagbesteding, sociale contacten,  criminele activiteiten). Hun opstandige en agressieve gedrag is vaak vergroeid met hun persoonlijkheid, wat de therapeutische behandeling belemmert en waardoor opname in een gesloten jeugdzorgvoorziening soms onvermijdelijk is. De focus van behandeling voor deze jongeren ligt veelal verkeerd, namelijk op de gedragsproblemen. Een behandeling gericht op de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, zoals Schematherapie, zou kunnen leiden tot betere en langdurigere resultaten. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragsproblemen te doorgronden en te veranderen. Op deze manier worden jongeren geholpen om weer op adequate wijze te functioneren in de maatschappij.  Schematherapie lijkt te leiden tot een vermindering van zowel gedragsproblemen als persoonlijkheidsproblematiek.

Op donderdag 26 april 2018 van 13.00 tot 14.00 uur vindt de openbare verdediging van dit proefschrift plaats in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersbers 4-6, Maastricht. Na afloop van de promotie bent u van harte welkom op de receptie ter plaatse. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, ontvangen wij graag z.s.m. bericht van u (via emailadres: m.vanwijk@ogheldring.nl).

In het najaar van 2018 zal de CONRISQ Groep aandacht besteden aan de resultaten van dit promotie-onderzoek in de vorm van een mini-symposium over Schematherapie bij jongeren met externaliserende gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek, georganiseerd door de CONRISQ Groep.

Bij vragen over, of interesse in, implementatie en uitvoering van Schematherapie in de doelgroep jongeren met externaliserende gedragsproblemen kunt u contact opnemen met Marjolein van Wijk-Herbrink, m.vanwijk@ogheldring.nl.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek bij CONRISQ KEI vindt u hier

Download hier het proefschrift (PDF)