Quick Scan maakt binnen 2 weken duidelijk welke hulp nodig is

Waarom een quick scan?
“Er zijn vele vormen van hulp in de regio, maar hoe weet je wat het beste past bij een gezin? Dat is op zich al een enorme zoektocht, en helemaal als de hulpvraag niet 100% duidelijk is”, zegt Femke Aben, behandelcoördinator bij BJ. “We zien professionals en gezinnen regelmatig worstelen met deze vraag. Te snel of ‘verkeerd’ opschalen is dan een risico. Daarom hebben we besloten om een Quick Scan te ontwikkelen.”

Depositphotos 25402759 s 2015vader met dochter zij laat iets zien op mobiel

Hulpvraagverduidelijking is maatwerk
Bijzonder Jeugdwerk wordt als 2e lijns jeugdhulpaanbieder steeds vaker benaderd voor consultatie en advies, vooral door opvoedondersteuners, jeugd- en gezinswerkers, artsen en scholen. De vragen lijken in eerste instantie aanbodgericht, maar na overleg blijkt het toch te gaan om hulpvraagverduidelijking. “Meestal spelen er in een gezin meerdere problemen die invloed op elkaar hebben. Dan is het lastig om goed te zien wat de werkelijke hulpvragen zijn, welke aanpak gaat werken en in welke volgorde. Voor ieder gezin en iedere jongere is dat weer anders. Voor de één kan gezinstherapie een goede insteek zijn, bij de ander kun je beter starten met motivatie en talentherkenning. Ieder gezin, iedere jongere heeft maatwerk nodig. Om dat plaatje snel helder te krijgen, hebben we de Quick Scan ontwikkeld.”

Multidisciplinair
Met de Quick Scan wil BJ voorkomen dat er te snel of in de verkeerde richting wordt opgeschaald.
De Quick Scan verheldert in korte tijd wat de hulpvraag is. Niet vanuit één invalshoek, maar multidisciplinair, met daarbij een risicotaxatie. Het team bestaat uit 3 personen: een MDFT-therapeut, een diagnosticus en een ervarend leren-expert. Samen nemen zij de krachten, talenten en problemen van het gezin onder de loep. De MDFT-therapeut kijkt naar de werking van het gezinssysteem, de diagnosticus onderzoekt de problematiek van de jongere (meestal is dossieronderzoek al voldoende) en de ervarend leren-expert biedt concrete (leer)ervaringen om de motivatie van de jongere te vergroten en zijn talenten in beeld te brengen. Dat laatste kan nodig zijn om een jongere zover te krijgen dat hij hulp accepteert.

Kijken én doen
Femke Aben: “Je kunt de Quick Scan zien als een combinatie van observeren en interveniëren. We gaan niet alleen maar kijken, maar ook dingen doen, samen met de jongere en het gezin. Per situatie bekijken we welke van de drie disciplines worden ingezet. Dat gebeurt altijd in overleg met de gezinsleden en de betrokken verwijzer.”

Eerste contact binnen 48 uur
Hoe lang duurt een quick scan? “Het team dat we hiervoor hebben vrijgemaakt, kan vrij snel in actie komen. Het gezin krijgt een vaste contactpersoon toegewezen (de MDFT-therapeut), die binnen 48 uur contact opneemt om een eerste afspraak in te plannen. Binnen 2 weken na die eerste afspraak ligt er al een rapportage klaar waarin de hulpvraag in beeld is gebracht. De verwijzer ontvangt bovendien een helder handelingsadvies en kan daarmee direct aan de slag. De quick scan is bedoeld voor gezinnen met een kind vanaf 12 jaar. Iedere professional die betrokken is bij het gezin, kan een Quick Scan aanvragen. Niet alleen de generalist, maar ook een huisarts, GGD-jeugdarts of een leerlingbegeleider op school.

Meer weten over de Quick Scan?  Of een gezin of een jongere aanmelden?

Neem contact op met de coördinator aanmeldingen, tel. 0493 – 327506 (rechtstreeks) of 0493-312589 (receptie)
Er is ook een folder beschikbaar.