Raadsleden brengen bezoek aan Bijzonder Jeugdwerk

De jongeren van de Korenaer verrasten de raadsleden met een geweldige lunch in het restaurant. Daarna gaven Anne Bouw en Maartje van Esch de raadsleden informatie over de hulpvragen en problemen waarvoor jeugdigen en hun ouders een beroep doen op de hulp van Bijzonder Jeugdwerk. Ook de collega’s van ORO en de GGZ Oost-Brabant hielden een presentatie over hun werkwijze en hun hulpaanbod voor de regio Zuidoost Brabant. Onze voorzitter van de cliëntenraad (Lambert van Lieshout) was uitgenodigd om zijn zienswijze te geven over cliëntparticipatie. Na de presentaties volgde een rondleiding op de leefgroepen en de Korenaer. Vooral de gesprekken met
jongeren werden door de gasten bijzonder op prijs gesteld en als erg informatief ervaren. Raadsleden gaven aan dat ze het bijzonder prettig vonden om rechtstreeks geïnformeerd te worden door medewerkers en jongeren. De bijeenkomst werd afgesloten met een levendige discussie. Uiteindelijk bleek de tijd toch nog tekort was om alle vragen te beantwoorden. Raadsleden en wethouders gaven aan dat het werkbezoek had bijgedragen aan hun beeldvorming over de jeugdzorg. Toen zij tegen zessen naar huis gingen waren zij zich nog meer dan voorheen bewust van de verantwoordelijkheid die zij vanaf volgende jaar hebben voor een goede organisatie van jeugdzorg.

Asten logo
Someren logo