Rapportage JOW 1ste helft 2021: “We investeren actief in het Helmondse netwerk”

Het jongerenopbouwwerk (JOW) heeft in het eerste halfjaar van 2021 een flinke toename gezien in het aantal jongeren dat wij hebben getroffen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De verklaring hiervoor is tweeledig, enerzijds mochten er meer activiteiten plaatsvinden, anderzijds hadden we een grotere personele bezetting. Het aantal meldingen met betrekking tot overlast dat het JOW ontving, was wel beduidend lager dan een jaar geleden.

Mooi om te melden is dat het JOW actief investeert in het Helmondse netwerk. Zo hebben we in het eerste halfjaar van 2021 de samenwerking met veel partners partners geïntensiveerd.

Lees hier de hele rapportage (kies voor show presentation)