Het regent certificaten en diploma’s op Vreekwijk in Deurne.

Maar liefst 23 jongeren kregen op 13 juli hun diploma uitgereikt op vso-school de Korenaer in Deurne (Daarnaast werden nog ruim 60 certificaten (NIL, IVIO, VCA) uitgereikt). Deze Excellente School 2015-2017 werkt nauw samen met Bijzonder Jeugdwerk, op het terrein van Vreekwijk in Deurne. “Ondanks hun ernstige gedragsproblemen, volgen alle jongeren in onze behandelgroepen dagbesteding of onderwijs: iets waar we bijzonder trots op zijn. Ook jongeren die vrij laat in het schooljaar instromen en hier maar kort verblijven, halen toch vaak enkele certificaten waarmee ze verder kunnen.”

Dagprogramma op maat
Jurgen van Gerwen, coördinator van de Korenaer, legt uit waarom zoveel jongeren op Vreekwijk succesvol zijn: “Iedere jongere krijgt een gevarieerd dagprogramma aangeboden. Per individu is dat maatwerk. Tussen 8.30 uur en 20.30 uur hebben ze een afwisseling van onderwijs, zorg, arbeidstoeleiding, activiteiten, clubs, training en therapie. Al die onderdelen zijn afgestemd op de leerdoelen van de jongere. Met zo’n programma op maat houden jongeren ‘t over het algemeen beter vol. Ze kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen en successen behalen.” Uit een tevredenheidsonderzoek onder 53 jongeren (2017) blijkt dat zij het aanbod en de begeleiding een dikke 8 geven. Maar liefst 91% van de jongeren vindt de docenten helpend en positief en 96% zegt mee te mogen beslissen over de eigen ontwikkeling. Steeds meer jongeren verlaten de school met een diploma of (deel)certificaat. Met name het aantal mbo 1- en IVIO-geslaagden is toegenomen vergeleken met voorgaande jaren. Leerlingen met een mbo 1-diploma hebben toegang tot het ROC niveau 2. Hetzelfde geldt voor leerlingen die minimaal 6 IVIO-certificaten hebben gehaald.

Ambities
Voor de nabije toekomst wordt toegewerkt naar een volledige integratie van zorg & onderwijs. Bijzonder Jeugdwerk werkt samen met de school aan 1 gezamenlijke intake, 1 plan van aanpak en 1 portfolio. Momenteel wordt een digitaal portfolio ontwikkeld, waarin jongeren (delen van) hun opleiding kunnen laten valideren. Ze blijven ook na hun vertrek toegang houden tot dit ePortfolio. Als ze later alsnog willen studeren of een diploma behalen, kunnen ze met het portfolio aantonen dat ze bepaalde onderdelen of competenties al beheersen.

Lees de ervaring van Damian (16)
Lees meer over speciaal voortgezet onderwijs op Vreekwijk