Resultaten JIP Helmond in 2018: Ruim 60% kwetsbare jongeren op eigen kracht verder

In 2018 hielp het Jongeren Inloop Punt (JIP) 170 Helmondse jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen. De meeste jongeren die aanklopten bij de Molenstraat 138 in Helmond waren ten einde raad. Ze kampten met meerdere problemen op het gebied van huisvesting (68,2%), werk/ dagbesteding (54,7%) en inkomen (48,2%). Veel van hen hadden schulden (41,8%) en kregen weinig steun vanuit hun netwerk (45,3%). Ook eenzaamheid, psychische problemen, verslaving en suïcidaliteit kwamen voor, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking (48,2%).

Kwetsbare jongeren weten JIP goed te vinden
Volgens ambulant medewerker Anita van de Loo bereikt het JIP vooral jongeren in de leeftijd van 17 t/m 27 jaar: kwetsbare jongeren die vaak afhaken in het reguliere hulpcircuit. “Het gaat om jongeren die al zoveel teleurstellingen en mislukkingen achter de rug hebben, dat ze bijna niemand vertrouwen en geregeld niet komen opdagen bij instanties. Dat ze wél naar het JIP komen, komt door onze lage drempel en lokale bekendheid. Het JIP heeft al jaren een goede naam bij Helmondse (straat)jongeren, ze komen hier via mond-tot-mond reclame. We hebben geen wachtlijst: jongeren krijgen een kop koffie en worden direct geholpen.”

In 6 maanden van véél naar weinig problemen, meer stabiliteit
Bij het JIP werken 5 medewerkers (3,5% fte) die jongeren begeleiden om hun problemen snel en effectief te tackelen. De meeste jongeren krijgen een individueel traject aangeboden. Ze komen meestal wekelijks naar het JIP en soms zoekt de medewerker de jongere thuis op. In 2018 werd zo’n 75% van die individuele trajecten binnen 6 maanden afgerond. Ruim 60% van de jongeren behaalden hun gestelde doelen, zij konden na afloop op eigen kracht verder. “Een mooi resultaat, als je bedenkt met hoeveel ellende ze binnenkomen”, aldus Van de Loo. Een kleine 30% van de jongeren kreeg na afloop nog vervolghulp (Wmo, GGZ of anders). Binnen Bijzonder Jeugdwerk is een Wmo-team actief en er zijn korte lijnen met hulpinstanties zoals de GGZ.

Huisvesting met stip op nr. 1
Problemen met het vinden van huisvesting staat bij de JIP-klanten al jaren op nr 1. Maar liefst tweederde van de jongeren klopte aan met een huisvestingsvraag (68,2%). “Hopelijk komt hier binnenkort verandering in. Diverse Helmondse organisaties hebben onlangs het initiatief genomen om de huisvestingsproblematiek van kwetsbare doelgroepen stevig aan te pakken. Dat zien we als een positieve ontwikkeling.” Het JIP rapporteert nog meer lichtpuntjes in 2018. Zo was er een lichte stijging van het aantal jongeren dat inkomen had vanuit werk of studiefinanciering en een lichte daling van jongeren met problematische schulden. Het verkrijgen van een inkomensvoorziening (uitkering) verloopt echter nog niet soepel, constateert het JIP.

Opvallende trends in 2018
In 2018 werden enkele opvallende zaken gesignaleerd. Zo zag het JIP veel eenzaamheid onder cliënten vanwege het ontbreken van een netwerk. Opmerkelijk was de toename van het aantal jonge cliënten (jongeren tussen 15 en 18 jaar) dat aanklopte met een hulpvraag. Deze jeugdige doelgroep is sinds 2015 ieder jaar verdubbeld: van 2 jongeren in 2015 naar 20 jongeren in 2018. “Jongeren geven aan dat ze de weg naar hulp moeilijk kunnen vinden en vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd.” Bij het JIP werd verder een toename gesignaleerd van het aantal Syrische jongens. Naast de praktische problemen waarmee zij kampen, springen vooral hun psychische klachten (depressie, trauma’s) in het oog. De JIP-medewerkers volgen daarom een bijscholing bij het Psycho Trauma Expert Centrum. Ook suïcidepreventie staat onder de aandacht. Zelfdoding is al jaren de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren, ook het JIP wordt hiermee geconfronteerd. JIP-medewerkers namen onder meer deel aan de gatekeepertraining ‘suïcidepreventie’ van de GGD.

Samen sterk voor Helmondse jongeren
Om het perspectief voor kwetsbare jongeren te verbeteren, wordt nauw samengewerkt met de gemeente Helmond en diverse netwerkpartners. In 2018 nam het JIP onder meer deel aan het daklozenoverleg, het jeugdprostitutie-/jongerenoverleg en het wonen- en zorgoverleg. Ook gaven de medewerkers van het JIP gastlessen ‘Financiële bewustwording’ aan leerlingen van het ROC en de Groene Campus. Deze gastlessen zijn positief ontvangen en worden in 2019 voortgezet door Bijzonder Jeugdwerk, samen met de LEVgroep en MEE. Het bestrijden van armoede en eenzaamheid zijn belangrijke thema’s voor 2019, die samen met de netwerkpartners worden opgepakt.

Bekijk hier de factsheet van het JIP over 2018 (pdf)

Lees meer over het JIP Helmond.