Strategie Bijzonder Jeugdwerk 2012-2013

1) Verbinding met kind, ouders, leefomgeving
Bijzonder Jeugdwerk wil sterker dan voorheen verbinding maken met het kind, de ouders en hun eigen leefomgeving. Trajectbehandeling is een waardevolle methodiek om dit te bereiken, omdat het de eigen kracht van het gezin versterkt. In 2011 zijn we hiermee gestart binnen de open en gesloten behandelgroepen. Gezien de positieve resultaten gaan we trajectbehandeling verder uitbreiden. Vanaf het allereerste moment werken we intensief samen met het hele gezin. Iedere cliënt (kind én gezin) krijgt een traject op maat, passend bij de hulpvraag. Het perspectief staat voorop, verwoord in een toekomstplan dat we samen met jeugdige en ouders maken. Het kind wordt niet automatisch uit huis geplaatst, maar woont (naar behoefte) thuis of in een behandelgroep. Lees meer over trajectbehandeling.

2) Verbinding met partners
In 2012-2013 wil Bijzonder Jeugdwerk intensiever verbinding maken met partners (lokaal en regionaal; eerste en tweede lijn). We werkten al langer samen met collega-instellingen, maar die samenwerking gaan we verder uitbouwen. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is de transitie van de jeugdzorg. Vanaf 2015 wordt de financiering van de jeugdzorg overdragen van provincie naar gemeenten. Bijzonder Jeugdwerk werkt graag mee aan de uitdaging om een samenhangend stelsel te creëren waardoor de jeugd eerder en efficiënter wordt geholpen. Preventie en hulp dichtbij huis, dat is daarbij het uitgangspunt.

Meer weten?
Lees ons beleidsplan 2012-2013