Thuishaven in Brabant én Limburg

Nieuwe locatie in Venlo
In mei 2015 opent BJ een pand aan de Hogeweg 26-28 in Venlo. Alle hulpvormen -van licht tot zwaar- worden hier aangeboden. In het gebouw komen werkplekken voor hulpverleners, een diagnostisch centrum en 18 kamers voor jongeren die tijdelijk verblijf nodig hebben. Ook zullen enkele netwerkpartners hun intrek nemen in het pand.

LB JEANNYHulptrajecten in Noord-Limburg
BJ is inmiddels gestart met de eerste hulptrajecten in Noord-Limburg; jongeren en gezinnen die zijn doorverwezen vanuit de wijkteams. Van den Berg: “De hulp die we bieden is altijd maatwerk. Dat kan variëren van diagnostiek en ambulante hulp tot intensieve 24-uurs zorg. We kunnen snel op- en afschalen, als dat nodig is.” De hulp wordt doorgaans geboden in de wijk en bij de gezinnen thuis, maar voor sommige jongeren is tijdelijk een aangepaste omgeving nodig. Zij kunnen terecht in een meeleefgezin, zorgbedrijf of behandelgroep van BJ. Bijvoorbeeld voor één of meer dagen per week. “De ene keer selecteren we een verblijf in de directe leefomgeving van de jongere, de andere keer juist verder weg. Bijvoorbeeld omdat een jongere teveel overlast in de wijk veroorzaakt of onder invloed staat van slechte vrienden.” BJ beschikt over verblijfslocaties in Limburg, Brabant en Frankrijk.

BJ/De Sluis
BJ is in Noord-Limburg een samenwerking aangegaan met De Sluis, een gewaardeerde jeugdhulpinstelling in Venlo en omstreken. Op 1 januari 2015 is het team van De Sluis onder de vleugels van BJ gekomen. Theo Custers, teamleider van BJ/De Sluis: “Mensen vragen mij wel eens: komt Brabant nu naar Limburg of Limburg naar Brabant? Dan zeg ik: wederzijds. We zoeken elkaar op om elkaar te versterken. BJ weet alles van 12 tot 18-jarigen en De Sluis is gespecialiseerd in 18-plussers. Samen kunnen we de best mogelijk zorg bieden aan 12-27 jarigen.”

LB BRABANT GEMBrabantse gemeenten en Midden-Limburg
Van oudsher is BJ het meest actief in Zuidoost-Brabant. Van den Berg: “In deze regio blijven we voor gemeenten een vaste en betrouwbare partner. Ook hier blijven we alle hulpvormen aanbieden, van licht tot zwaar, altijd vanuit onze rol als specialist.” Voor de overige Brabantse regio’s (Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, West-Brabant) en Midden-Limburg is BJ een betrouwbare partner voor bijvoorbeeld diagnostiek, zorgbedrijven, meeleefgezinnen en intensieve 24-uurszorg, waaronder JeugdzorgPlus.

Meer info en aanmeldingen (dag en nacht)
Bijzonder Jeugdwerk: tel. 0493 – 312589.