Toestemming fusie Vincent van Gogh met CONRISQ Groep

Update juli 2020: Sinds 8 juli 2020 heet de CONRISQ Groep: VIGO

CONRISQ Groep en Vincent van Gogh bundelen dit jaar hun krachten door een bestuurlijke fusie. Dat levert een hecht samenspel op tussen ggz, jeugdzorg en forensische zorg.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor een bestuurlijke fusie van Vincent van Gogh met de CONRISQ Groep. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft al eerder goedkeuring verleend. Dat betekent dat alle formele adviesorganen en goedkeurende instanties positief staan tegenover deze fusieplannen.

De raden van bestuur en de raden van toezicht van Vincent van Gogh en CONRISQ Groep kunnen nu overgaan tot definitieve besluitvorming. De komende periode worden daarvoor alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Als formele fusiedatum wordt 1 mei 2019 aangehouden.

Bijzonder Jeugdwerk is onderdeel van de CONRISQ Groep.