Het vinden van werk is meestal niet de enige hulpvraag bij het JIP

Bij het JIP (Jongeren Inloop Punt) van Bijzonder Jeugdwerk op de Molenstraat kunnen jongeren/jongvolwassenen van 17 tot 27 jaar binnenlopen met alle mogelijke hulpvragen. Een groot deel van de vragen gaat over werk en/of opleiding.

In het proces van zelfstandig en zelfredzaam worden is het voor jongeren van belang dat ze beschikken over betaald werk. Of dat ze een opleiding volgen waarmee ze werken aan hun toekomst. Steeds meer wordt daarom bij het JIP ook aan deze leefgebieden aandacht besteed in de contacten met jongeren.

Een aantal medewerkers van het JIP zijn opgeleid om jongeren te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en om ze te bemiddelen naar passend werk, al dan niet in combinatie met een opleiding. We maken daarbij gebruik van de loopbaaninstrumenten die ontwikkeld zijn door het LDC, een internetbedrijf dat online loopbaaninstrumenten ontwikkelt.

Het vinden van werk is meestal niet de enige hulpvraag: we brengen in kaart welke vragen er zijn en in welke volgorde we het aanpakken. Daarin wordt samengewerkt met collega’s van het JIP, maar ook met andere instanties, zoals Senzer, MBO scholen, werkgevers, etc.

Lees hier meer over het JIP.

Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact opnemen met Babette Aboni van het JIP in Helmond, via b.aboni@bj.nl of 06-54673884.