We gaan voor de 10. Dat doen we thuis

Maatwerk
Het dagprogramma draait nu 2 jaar, sinds schooljaar 2012/2013. Alle jongeren op Vreekwijk ontvangen op vrijdag hun weekrooster, waarop ze kunnen zien hoe hun dagen van 08.00 tot 21.00 uur zijn ingevuld. De onderdelen in het programma – school, vrije tijd, therapie en training – wisselen elkaar continu af. Teamleider Leon Vallen licht toe: “Een dag op Vreekwijk ziet er voor iedere jongere anders uit, afhankelijk van wat hij nodig heeft, wat hij wil en wat hij aankan. Dus niet 3 uur les achter elkaar, maar steeds even iets anders tussendoor, om stoom af te blazen. De meeste jongeren hebben zoveel problemen aan hun hoofd, die kunnen niet de hele dag stil zitten.” Bij Bijzonder Jeugdwerk wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen van jongeren. “Door de lat zo laag mogelijk te leggen, kan iedere jongere hier iets bereiken. Ook de meest kwetsbare groep, die geen normaal onderwijsprogramma kan volgen, kan bij ons succesvol zijn en aan zijn toekomst werken.” De resultaten zijn zichtbaar aan het toegenomen aantal gediplomeerden van de laatste 2 jaar.

olcsamenlezen


Onderzoek

Na twee jaar vonden ze het op Vreekwijk tijd worden voor een uitgebreid cliënttevredenheids-onderzoek. Niet alleen het dagprogramma als geheel, maar ook diverse onderdelen werden onder de loep genomen. De beoordelingen van de 61 jongeren waren overwegend positief. Alle onderdelen kregen een dikke voldoende. Als positieve punten werd genoemd: het aanbod sluit aan op mijn behoeften en interesses (57x); ik kreeg vooraf genoeg uitleg over het aanbod (61x); er is genoeg begeleiding aanwezig (60x); er is voldoende persoonlijke aandacht voor mij (59x). De jongeren beoordelen het dagprogramma met een rapportcijfer 7,9 en de begeleiding met een rapportcijfer 8,3.

TtopsfotoOPs! training
Ook TOPs! , een gecertificeerde training die afgelopen schooljaar voor het eerst in de klassen werd gegeven, is onder de loep genomen. Met TOPs! leren de jongeren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen denken en doen. De training gaat over moreel besef, omgaan met boosheid, weerstand bieden aan groepsdruk en feedback (tips) geven. Voorheen werd deze training alleen binnen de behandelgroepen gegeven, nu kunnen alle leerlingen van de internaatschool (ook de thuiswonende leerlingen) ervan profiteren. De pedagogisch medewerkers van Bijzonder Jeugdwerk geven de training 2x per week in de klassen. Aan het tevredenheidsonderzoek deden 38 leerlingen mee. De trainers werden beoordeeld met een 8,9, de training zelf met een 6,0. Het overgrote deel vindt dat de training bijdraagt aan de positieve sfeer in de klas. Op de vraag of de training bijdraagt aan hun persoonlijke leerdoelen, antwoorden minder leerlingen bevestigend. Ruim de helft (21 leerlingen) vindt van wel, ze zeggen bijvoorbeeld dat ze meer zelfinzicht hebben gekregen, geleerd hebben om zaken uit te praten en dat ze nu minder agressief zijn. Een groot aantal leerlingen (17) vindt echter dat de training niet heeft bijgedragen aan hun leerdoelen. Daarvan zeggen 12 leerlingen dat ze überhaupt niet weten wat hun leerdoelen zijn. Vijf jongeren vinden dat ze niks meer te leren hebben.

Verbeterpunten
Al met al noemen de jongeren enkele waardevolle verbeterpunten waar Vreekwijk mee aan de slag moet. Een belangrijk verbeterpunt is het afstemmen van de doelen. “Veel jongeren geven aan dat ze niet goed weten wat hun doelen zijn. Dat betekent dat de teams hier meer aandacht aan moeten schenken. Het is de kunst om zo normaal mogelijk met jongeren om te gaan, maar wel de focus op de doelen te houden en die met een jongere te communiceren. Een jongere moet bijvoorbeeld weten dat hij een teamsport niet alleen voor zijn ontspanning doet, maar ook om beter te leren samenwerken. Doelen moeten voor iedereen herkenbaar zijn.”
Bijzonder Jeugdwerk neemt de verbeterpunten serieus en gaat ermee aan de slag.

grotebalkipspel

Ouder-kindweekend
Bij één onderdeel van het dagprogramma – het ouder-kindweekend – werd ook ouders expliciet om hun mening gevraagd. Het ouder-kindweekend wordt ingezet als hulpmiddel om ouders en jongeren nader tot elkaar te brengen, onder begeleiding van Bijzonder Jeugdwerk. Ouders en kinderen doen samen boodschappen, koken en nemen deel aan allerlei sport en spel-activiteiten. Het accent ligt op het verbeteren van de samenwerking en de verstandhouding tussen kind en ouders. Het weekend helpt gezinnen om negatieve patronen te doorbreken en daar thuis mee verder te gaan. De 13 ondervraagde gezinnen waren overwegend positief. Jongeren beoordeelden het weekend met een 8,1; ouders gaven de activiteit een 8,5. Eén gezin maakte na afloop de veelzeggende opmerking: “We hebben nu een 9, maar we gaan voor een 10 en dat doen we thuis”.

Lees ook:
interview met Guillaume (16)
interview met Xandra (15)

Meer weten?
Mail naar Leon Vallen of bel 06 – 53 58 45 78.