Bijzonder Jeugdwerk: ook voor jongeren in detentie

Bij velen is bekend dat Bijzonder Jeugdwerk via de Jongerenopbouwwerkers op straat met jongeren, buurtbewoners en ondernemers in gesprek gaat om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Natuurlijk kennen velen ook het JIP (Jongeren Inloop Punt) van Bijzonder Jeugdwerk op de Molenstraat. Daar kunnen jongeren/jongvolwassenen van 17 tot 27 jaar binnenlopen met alle mogelijke hulpvragen. Maar we zien de jongeren bij het JIP niet alleen op kantoor, we zoeken ze ook op… in detentie!

Geert Smetsers

Sinds jaren deden we dit onder de noemer AJID (Alle Jongeren in Detentie), maar sinds twee jaar is dit samengevloeid in het JIP. We gaan in gesprek met jongvolwassenen die vastzitten om te kijken of zij met de hulp van ons hun leven op de rit kunnen krijgen. Het plan hiervoor maken we als dat kan al in detentie. Dat plan maken we samen. Vaak gaat het over het vinden van een geschikte opleiding of een baan, het oplossen van schulden, het helpen met allerlei contacten met instanties, zorgen voor een goede woonplek, het verminderen van middelengebruik of aangaan van sociale contacten of contacten met ouders of familie. Het gaat eigenlijk altijd over andere keuzes maken in het leven. We pakken daarbij alles aan waar diegene in gesteund wil worden. Wanneer nodig werken we daarbij samen met andere instanties, zoals de reclassering, advocaten, GGZ, het veiligheidshuis, Senzer, Novadic, allerlei woon begeleidende instanties, etc. En natuurlijk ook binnen ons eigen team met het Jongerenopbouwwerk. Niet alleen de inhoud, maar ook de lengte van zo’n traject is maatwerk. Daar waar BJ voor staat: Kort als het kan, lang als het moet.

We zijn niet van justitie en de begeleiding is dan ook vrijwillig. Het is een project voor jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar in Helmond, maar ook in andere gemeentes (Peelregio), kunnen we altijd kijken wat we kunnen betekenen.

Wist je dat we al we al meer dan 10 jaar jongeren uit detentie ondersteunen? Wist je dat we al meer dan 150 trajecten hebben uitgezet? Wist je dat we werken vanuit de Molenstraat 138, maar dat we ook bij mensen thuis, op het werk of op school komen?

Heb jij nog vragen? Je kunt altijd contact opnemen met Geert Smetsers, via g.smetsers@bj.nl of 06-52365774.