Wijziging directieteam Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg

Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk hebben per 4 januari jl. Maarten Hoek verwelkomd als Directeur a.i.. Hoek volgt hiermee Hub Bloebaum op sinds 2016 directeur was bij Bijzonder Jeugdwerk en sinds 2018 ook deze functie voor Rubicon jeugdzorg vervulde.

Hoek vormt samen met Adjunct Directeur Anne-Marijn de Wit het directieteam van Jeugd Zuid (Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk). Hoek richt zich in zijn nieuwe rol vooral op het voorgenomen besluit tot een fusie met Pactum in 2022, terwijl de focus van De Wit op de inhoud en ontwikkeling van de business unit Jeugd Zuid ligt.

In de afgelopen jaren was Hoek werkzaam als directeur van Zorgverzekeraars Nederland en als​ bestuurder van Youké en Entrea Lindenhout. Deze laatste twee organisaties zijn ook actief in de jeugdzorg. Tevens is Hoek actief als vice voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorggroep Solis.

De uitgebreide ervaring van Hoek in eerdere fusietrajecten bij de andere jeugdzorgorganisaties zullen van toegevoegde waarde zijn voor een succesvolle fusie van Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk met Pactum.