Zorgbedrijven te gast bij Bijzonder Jeugdwerk

Bijzonder Jeugdwerk heeft zo’n 25 zorgbedrijven onder contract, meestal in de akker- en tuinbouw, veeteelt of plantenteelt. De zorgbedrijven bieden opvang en behandeling aan jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De jongeren wonen bij het gezin, nemen deel aan het gezinsleven en helpen mee in het bedrijf.pel

Zorgbedrijven worden professioneel ondersteund door Bijzonder Jeugdwerk. Een pedagogisch medewerker van Bijzonder Jeugdwerk onderhoudt wekelijks contact met het gastgezin en de jongere.

Wilt u zich ook aanmelden als zorgbedrijf of zorgouder/gastgezin?
Neem dan contact op met Peter Tijssen, tel. 0493-312589 of p.tijssen@bj.nl