Blog: Zorgouders en biologische ouders krijgen inzicht in elkaars perspectief

Biologische ouders en zorgouders gewoon samen
Samen opvoeden is voor iedereen best een uitdaging. Hoe vaak zit je als ouder op een andere koers dan je partner, hoe vaak heb je andere ideeën over de opvoeding dan je partner….? Best vaak. Hoe ingewikkeld is het dan om de opvoeding van
je
kind te delen met mensen die je nauwelijks kent? Vooral als er ook nog problemen in het spel zijn zoals ontwikkelingsstoornissen, systeemproblematiek, trauma’s. Biologische ouders die om wat voor reden dan ook zelf even niet de opvoeding vorm kunnen geven worden toch vaak voor die opgave gesteld. Zij worden voor de uitdaging geplaatst om anderen (zorgouders, groepsleiders, etc) mede-opvoeder te laten zijn.

Opvoeden vanuit twee systemen
Wij wilden ouders en zorgouders graag ondersteunen bij deze uitdaging en hebben hiervoor de hulp ingeroepen van Leontien Schaeffers, contextueel therapeut bij Bijzonder Jeugdwerk. We zijn toen samen tot het idee gekomen om een training te ontwikkelen, speciaal voor biologische ouders en zorgouders. Een training die ingaat op deze uitdaging, kennis brengt over contextuele thema’s als loyaliteit en destructief recht en die ook de wederzijdse inzet duidelijk maakt.
Bij navraag bleek dat veel andere experts huiverig waren over dit plan. Is dat niet te hoog gegrepen? Kunnen deze mensen zich wel voldoende verplaatsen in de ander? Leontien en ik hebben toen besloten om er voor te gaan! Wij geloven in de wil van opvoeders en mede-opvoeders om elkaar te begrijpen en denken dat hier veel winst te behalen is. Zeker voor alle kinderen en jongeren die opgevoed worden door deze mensen samen.

Opgroeien in twee systemen
We zijn begonnen met het organiseren van een pilot bijeenkomst op 6 november met de naam ‘opgroeien in twee systemen vanuit contextueel perspectief’. We hebben hiervoor biologische ouders en zorgouders uitgenodigd, maar hebben er voor gekozen bij deze eerste bijeenkomt te kiezen voor onafhankelijk paren. Hiermee bedoel ik dat er in de bijeenkomst geen mensen zaten die verantwoordelijk waren voor de opvoeding van hetzelfde kind.

Bij deze bijeenkomst bleek dit ‘samen’ inderdaad heel ‘gewoon’. Reacties van aanwezigen waren onder andere:

Wat fijn om het verhaal eens van de andere kant te horen

Door de combinatie van ouders en zorgouders komt het gesprek over intenties en posities op gang

De verschillende perspectieven worden veel duidelijker, ook dat ze naast elkaar kunnen bestaan

Kortom
Ik ben blij dat we de uitdaging hebben aangedurfd. Zowel de trainer als de aanwezige ouders en zorgouders kijken er positief op terug. Leontien en ik gaan aan de slag om hier een vervolg aan te geven, zodat nog veel meer mensen hier iets aan kunnen hebben. En uiteindelijk natuurlijk vooral de kinderen en jongeren die hierdoor écht geholpen kunnen worden binnen een zorgbedrijf of meeleefgezin. We gaan ‘gewoon samen’ verder! Als u interesse heeft, stuur ons dan gewoon een mailtje.

Blogpost geschreven door Maartje van Esch, behandelcoördinator bij Bijzonder Jeugdwerk

Lees hier meer blogposts.