Open of gesloten behandelgroep bij Bijzonder Jeugdwerk

Open of gesloten behandelgroep

Soms is een situatie zo onveilig, dat een gezin niet in staat is om zoon of dochter een passend pedagogisch klimaat te bieden. Bijvoorbeeld omdat de jongere zeer risicovol gedrag laat zien. Opschalen is dan tijdelijk de beste oplossing. De jongere verblijft bij ons in een stimulerende, aangepaste leeromgeving waar veel structuur en bescherming geboden wordt. Wij beschikken over open en gesloten behandelgroepen op ons terrein in Deurne. De ouders krijgen ondertussen ambulante gezinsbegeleiding en de jongere ontvangt een dagprogramma op maat (behandeling, onderwijs en talentontwikkeling). Steeds wordt gemonitord hoeveel overnachtingen minimaal nodig zijn om de situatie thuis te verbeteren. Naarmate het thuis beter gaat, wordt het verblijf afgebouwd en zal de jongere steeds vaker thuis gaan oefenen en slapen. We zetten vaak MDFT in om de terugkeer naar huis te bespoedigen.

Ontdek meer over onze behandelgroepen:
Open behandelgroep
Gesloten behandelgroep