Back on Track®

Een positieve toekomst voor het gezin

Opvoeden en opgroeien is niet gemakkelijk. Problemen kunnen groter worden en uit de hand lopen. Soms weet je dan niet meer wat je moet doen. Back on Track (‘weer op het goede spoor’) helpt jullie om weer grip te krijgen op je leven. Samen ga je werken aan een positieve toekomst.

Back on Track is bedoeld voor gezinnen met een zoon of dochter (12 – 23 jaar) die ernstig is vastgelopen. Wij helpen jullie om de problemen de baas te worden en weer rust te krijgen in het gezin.

We gaan ervan uit dat jullie zélf het beste weten wat je wilt veranderen en welke mensen je daarbij wilt betrekken. Bijvoorbeeld een familielid, vriend, buur of leraar. Tijdens het hele traject houden jullie zelf de touwtjes in handen. De regie ligt dus bij jullie en niet bij de hulpverleners.

Back on Track duurt ongeveer een jaar en speelt zich grotendeels af bij jullie thuis en in jullie eigen omgeving. Jullie brengen enkele dagen in de Ardennen door, waardoor je uit de hectiek van alledag bent en je beter kunt focussen op verandering.

Als gezin word je tijdens het hele traject begeleid door ervaren hulpverleners, die gespecialiseerd zijn in behandelen van complexe problemen van jongeren en gezinnen. Ze hebben aandacht voor alle gezinsleden. Op een positieve manier, zonder iemand te veroordelen.

Back on Track is een programma ontwikkeld door Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon Jeugdzorg.

Aanmelden of meer informatie?
Mail naar: entree@rubicon-jeugdzorg.nl of bel Rubicon (0475) 588 400.
Bijzonder Jeugdwerk werkt nauw samen met Rubicon jeugdzorg.

Download folder