Gesloten behandelgroep

Tijdelijk wonen in een gesloten groep

In onze gesloten behandelgroep in Deurne (JeugdzorgPlus) wonen jongeren tijdelijk. ‘Gesloten’ wil zeggen dat de groep beveiligd is, zodat een jongere niet kan weglopen. De kinderrechter heeft besloten dat dit noodzakelijk is voor de jongere. De bescherming en structuur van de groep helpen de jongere om écht iets te veranderen. Op de groep heeft de jongere een eigen mentor, die hem of haar persoonlijk begeleidt. Ook de ouders of verzorgers krijgen begeleiding, zodat zij sterker worden in de opvoeding. Samen gaan we de problemen oplossen en werken aan een positieve toekomst.

 

Dit leren jongeren in een gesloten behandelgroep:

  • zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met geld omgaan
  • omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, positief onderhandelen met volwassenen, feedback geven en krijgen
  • leren praten over problemen of moeilijkheden
  • vrije tijd invullen, bijvoorbeeld met hobby’s of sport
  • verbeteren van de relatie met hun ouders, gezinsleden en vrienden
  • hun school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen
  • hun emoties op een goede manier tonen
  • goede keuzes maken voor zichzelf en voor de toekomst

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506