Specialistische gezinsbehandeling

Hulp aan huis bij opvoedingsvragen

Bijzonder Jeugdwerk biedt specialistische gezinsbehandeling aan gezinnen met een kind of jongere tot 18 jaar. Een gezin kan baat hebben bij specialistische gezinsbehandeling als het opvoeden en opgroeien van hun tiener (12-18 jaar) problematisch verloopt. Mogelijk spelen er in het gezin ook andere problemen, zoals echtscheiding, rouw, werkloosheid of psychiatrische problemen. De gezinsbehandelaar helpt het gezin om de problemen op te lossen en gebruik te maken van ieders kracht en mogelijkheden. De ouders/verzorgers worden ondersteund om sterker te worden in de opvoeding. Op een positieve manier, zonder iemand te veroordelen. Het resultaat is dat het gezin weer op eigen kracht verder kan.

 

Gezinsbehandeling bij verblijf

Als een kind of jongere tijdelijk intern bij ons verblijft, dan hebben de ouders/verzorgers ook recht op gezinsbehandeling. De gezinsbehandelaar maakt een afspraak om thuis op bezoek te komen. Er is veel aandacht voor de zorgen en het verdriet van de ouders. Ouders kunnen met al hun vragen en problemen bij de gezinsbehandelaar terecht. We ondersteunen ouders om het gezag weer terug te krijgen. Ouders behouden altijd de regie over de opvoeding, ook als hun kind tijdelijk bij ons verblijft.

 

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506