Hulp bij crisis

Acute zorg in spoedsituaties

Is er sprake van een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn? Bel dan het spoednummer!

SpoedvoorJeugd ZuidoostBrabant: 088 – 0666 999.
Spoedeisende zorg Limburg: 088 0072990.
Spoedeisende zorg Zeeland: 0118-677 858

De telefoontjes worden beantwoord door samenwerkende jeugdhulpinstellingen in de gekozen regio.

Bijzonder Jeugdwerk heeft crisisplaatsen voor kinderen en jongeren in de regio Zuidoost Brabant.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506