Jongerenopbouwwerk

Voor leefbare wijken in Helmond

Onze jongerenopbouwwerkers zijn actief in Helmondse wijken. Ze zetten zich in voor de leefbaarheid in wijken, zodat mensen er met plezier kunnen wonen. Ze zijn er dus niet alleen voor jongeren, maar voor alle wijkbewoners. Je kunt ze bereiken via het Jongeren Inloop Punt (JIP) in Helmond, tel. 0492 – 521217.

 

Dit doen onze jongerenopbouwwerkers:

  • contact leggen met jongeren om overlast te verminderen
  • mensen met problemen verwijzen naar de juiste instanties
  • bemiddelen als er problemen zijn tussen jongeren en de buurt
  • wijkbewoners en jongeren stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan
  • activiteiten organiseren om wijkbewoners en jongeren met elkaar te verbinden

 

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506