Training voor probleemklassen: Next Level

Een positief klimaat in de klas

Door de invoering van Passend Onderwijs krijgen steeds meer ‘jongeren met bagage’ de kans om regulier onderwijs te volgen. Deze leerlingen en hun problemen kunnen echter de sfeer in een klas behoorlijk beïnvloeden. In het ergste geval kan een negatieve spiraal ontstaan van buitensluiten, pesten, bedreigingen of agressie. Een situatie waarin leerlingen elkaar pijn doen, maar niet weten hoe dit te stoppen. Er groeit een onveilig groepsklimaat, wat de leerprestaties en het welbevinden van alle leerlingen negatief beïnvloed. Het kost de betrokken docent veel energie om de problemen onder controle te houden. Herkenbaar? Dan is het tijd voor een training van Bijzonder Jeugdwerk.

 

Een positief klimaat in de klas

Bijzonder Jeugdwerk heeft een effectief groepsprogramma ontwikkeld waarin jongeren zelf leren om de sfeer in de groep/klas te keren. Ze leren samenwerken aan een omgeving waarin ze rekening met elkaar houden, elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen. Tijdens de training ontdekken ze dat je ook in lastige situaties altijd kunt kiezen voor een positieve oplossing. Het programma van de training is tot stand gekomen in samenwerking met vso-school de Korenaer.

 

Training voor VO, VSO en MBO

De training is bedoeld voor leerlingen in het VO, VSO en MBO. Bij voorkeur leerlingen met gedragsproblemen én de slachtoffers van hun gedrag. Een hele klas kan meedoen, maar ook een selecte groep leerlingen.

Meer informatie? Bel Edwin Schuurmans

0493-312589