NIKA-interventie

Verbetert hechting tussen opvoeder en kind.

Veel kinderen en jongeren in de jeugdzorg hebben last van hechtingsproblemen of een hechtingsstoornis. Gelukkig is een problematische gehechtheid niet onherstelbaar. Het kan wel degelijk worden omgebogen naar een positieve hechtingsrelatie. Niet alleen bij jonge kinderen, maar zelfs nog als het kind in de tienerleeftijd is. De sleutel ligt bij de opvoeders. De NIKA-interventie helpt ouders en opvoeders om de hechtingsrelatie aanzienlijk te verbeteren. Dit gebeurt o.a. met video-feedback en huiswerkopdrachten. Het accent ligt altijd op het versterken van de positieve krachten in de jongere, het gezin en de (school)omgeving. NIKA is bedoeld voor gezinnen met een zoon of dochter tussen de 0 en ongeveer 12 jaar (in de praktijk wordt het ook wel eens ingezet bij oudere jeugd die een hoog risico lopen op gedesorganiseerde gehechtheid). Er zijn 5 a 6 sessies, verspreid over gemiddeld 2 tot 3 maanden.

Download folder

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506