Onderzoek Verklaring Gesloten Jeugdzorg

Is gesloten behandeling noodzakelijk?

Dit onderzoek is bedoeld voor jongeren (12-18 jaar) die zijn aangemeld voor gesloten behandeling (JeugdzorgPlus). De rechtbank geeft ons de opdracht om te onderzoeken of dat terecht is. Het onderzoek wordt verricht door JONGH4 (het diagnostiek- en behandelcentrum van Bijzonder Jeugdwerk).
Tijdens het onderzoek maken we een inschatting of de jongere gevaar loopt of een risico vormt voor anderen. Daarna brengen we advies uit aan de kinderrechter. Vervolgens kan de kinderrechter een goede beslissing nemen over het al dan niet uitgeven van een gesloten machtiging.

 

Gesloten behandeling is bijvoorbeeld noodzakelijk als:

  • de jongere gevaar loopt en bescherming nodig heeft;
  • de jongere gedrag vertoont dat schadelijk is voor hem/haar en/of voor anderen;
  • de jongere verkeerde keuzes blijft maken;
  • de jongere voor problemen wegloopt;
  • de jongere (tijdelijk) niet open staat voor andere hulp;
  • anderen het de jongere onmogelijk maken om aan een positieve toekomst te werken.

 

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506