Preventie jeugd

Vergroot de leefbaarheid in de wijk

Bijzonder Jeugdwerk heeft in Helmond al jarenlang succes met het bestrijden en voorkomen van jeugdoverlast. Onze ervaringen stellen we graag beschikbaar aan andere gemeenten. Met overlast bedoelen we o.a. geluidsoverlast, rotzooi achterlaten, jatten en stelen, agressie, geweld of bedreiging. Voor buurtbewoners en ordebewakers is het vaak moeilijk om grip te krijgen op (groepen) lastige jongeren. Bijzonder Jeugdwerk kan daarbij helpen. Onze aanpak is effectief, o.a. door het werken met ervaringsdeskundigen. Wij dwingen respect af bij jongeren en bereiken goede resultaten met onze benadering. Daarmee voorkomen we niet alleen hoge kosten voor de samenleving, maar ook persoonlijk leed bij de betrokkenen.

Bijzonder Jeugdwerk is succesvol in:
– het aanspreken van hangjongeren op hun gedrag.
– het inzicht geven in groepsprocessen op straat (straatcultuur).
– het bemiddelen tussen jongeren en de buurt, wanneer er problemen zijn.
– het vergroten van leefbaarheid in de wijk, zodat wijkbewoners er weer met plezier kunnen wonen.
– het bieden van toekomstperspectief voor jongeren waardoor de overlast vermindert (denk aan het aanpakken van persoonlijke problemen, talentontwikkeling en toeleiding naar arbeid).

Lees verder:
Jongeren Inloop Punt
Jongeren Opbouw Werk

Veelgestelde vragen gemeenten

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506