PEL-project 16+

Een nieuwe start maken in Frankrijk

Soms is het lastig voor jongeren om los te komen van foute vrienden en verkeerde invloeden. In de eigen omgeving is dat niet zomaar te veranderen. Het kan dan helpen om letterlijk afstand te nemen en een nieuwe start te maken. Het project Ervaringsleren (PEL) biedt die kans aan jongeren van  15 tot 23 jaar. Eerst verblijft de jongere bij een gezin  in Frankrijk. Hij/zij woont en werkt bij dit gezin, dit kan op een boerderij zijn, maar ook bijvoorbeeld op een camping.  Er is weinig afleiding, dus tijd om na te denken. Wij werken niet met groepen jongeren, dit zijn individuele plaatsingen. De jongere werkt mee en doet positieve ervaringen op, waardoor zijn/haar zelfvertrouwen groeit. Per jongere bekijken we welke plek het beste past en het meeste gaat opleveren. Hierdoor kunnen jongeren in relatief korte tijd werken aan hun doelen.

Tijdens het traject begeleiden we ook de ouders/verzorgers. Samen met het gezin werken we aan een positieve toekomst. Als je terugkomt begeleiden we je nog een tijdje, dit gebeurt meestal op woonplek die we samen met je zoeken. Na afloop is de jongere in staat om een leven te leiden dat bij hem of haar past. We bieden, naast een fijne en rustige plek in het buitenland, ook een intensief natraject zodat de terugkeer in de maatschappij zo soepel mogelijk verloopt.

PEL is een alternatief voor uithuisplaatsing naar een residentiële setting (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg). Neem contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506