PEL-project 15+

Jezelf veranderen in Frankrijk & doorpakken in NL

Het project Ervaringsleren (PEL) biedt jongeren van 15 tot 23 jaar die vastlopen een unieke kans om een nieuwe start te maken en hun leven weer op de rit te krijgen. De jongere woont en werkt bij een zorggezin in Frankrijk en maakt daar een positieve ontwikkeling door. Bij terugkeer in Nederland wordt de jongere begeleid om zijn toekomstplannen door te zetten en vol te houden.

Individuele hulp
De relatief grote afstand van huis helpt de jongere om los te komen van problemen en alles wat niet zo lekker loopt in zijn leven. Het traject is individueel, dus niet in groepsverband. Je kunt het zien als alternatief voor een 24-uurs behandelgroep (open of gesloten). Aanmelden kan vanuit de Jeugdwet of vanuit de Wmo.

Waarom PEL?
PEL staat voor ontdekken, ervaren en leren. In Frankrijk gaat de jongere oefenen om dingen anders aan te pakken. De jongere leert zichzelf steeds beter kennen (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?) en raakt geïnspireerd om na te denken over de toekomst. Er wordt gewerkt aan persoonlijke vaardigheden (zelfreflectie, samenwerken etc), talentontwikkeling (werk/school/hobby) en aan de relatie met de ouders/verzorgers. Dankzij het nazorgtraject in Nederland is de jongere in staat deze positieve ontwikkeling vast te houden.

PEL in Frankrijk
In de eerste fase woont en werkt de jongere bij een gezin in Frankrijk met een eigen bedrijf. Bijvoorbeeld een boerderij, camping, restaurant of tuinderij. De jongere loopt hier stage en volgt daarnaast online onderwijs, begeleid door een Nederlandse school. In relatief korte tijd wordt gewerkt aan de doelen uit het toekomstplan. De jongere doet allerlei succeservaringen op, waardoor het zelfvertrouwen en zelfinzicht groeit. Twee keer per week wordt de jongere bezocht en gecoacht door een Nederlandse begeleider. Tijdens het traject begeleiden we ook de ouders/verzorgers. Samen met het gezin werken we toe naar een positieve toekomst.

PEL in Nederland
Als de jongere terugkomt uit Frankrijk, laten we nog niet meteen los. Juist de nazorgfase in Nederland is cruciaal voor het succes van dit traject. Daarmee voorkomen we een snelle terugval naar oude gewoonten. Tijdens een kortdurend verblijf bij een Nederlands zorggezin begeleiden we de jongere om zijn/haar plannen en dromen waar te maken. Het contact met ouders en eigen netwerk wordt geleidelijk weer opgebouwd. Als de jongere klaar is, zoeken we samen naar een passende vervolgplek (thuis of elders).

Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

 

Download folder

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506