Psycho Motorische Therapie (PMT)

Brengt jongeren in beweging.

Psychomotorische therapie (PMT) helpt jongeren om te leren omgaan met sociaal-emotionele problemen. PMT is een doe-therapie. Bij veel therapieën wordt vooral gepraat over problemen. Bij PMT staat het doen en ervaren centraal. Er wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen zoals sport, spel en ontspanningsoefeningen. Door te experimenteren met beweging en lichaamservaring, leert de jongere gevoelens als angst, boosheid of onrust herkennen en hanteren. Ook leert de jongere om bepaald gedrag te veranderen. De therapie kan individueel of in een groep worden gevolgd.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506