QuickScan

Welke hulp gaat ons écht helpen?

Soms is het lastig om te beoordelen welke hulp het best past. Zeker als in een gezin meerdere problemen spelen die elkaar beïnvloeden. Je wilt dan weten: Wat zijn de werkelijke hulpvragen? Welke oplossing past hierbij? En in welke volgorde? De Quick Scan is bedoeld voor gezinnen met een zoon of dochter tussen 12 en 19 jaar. Ons multidisciplinaire team gaat samen met het gezin aan de slag om de hulpvragen te verhelderen. Binnen 4 weken hebben jullie een helder beeld van de hulp die nodig is. Met daarbij een duidelijk advies waarmee het kind, het gezin en de betrokken hulpverlener verder kunnen.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506