Ouderschap na scheiding

Positief opvoeden, ook als je uit elkaar bent

Het is niet gemakkelijk om kinderen op te voeden na een scheiding. Zeker als er strijd is (of geen contact meer is) tussen de ex-partners. Ook voor de kinderen is het moeilijk. Ze raken vaak in de knel tussen beide ouders. In de tienerleeftijd kunnen kinderen heftig reageren. Dat kan variëren van depressiviteit tot woede-aanvallen. Sommige kinderen gaan spijbelen, drugs gebruiken of komen in aanraking met de politie. Bijzonder Jeugdwerk helpt ouders om hun rol als opvoeder goed op te pakken, zodat de gedragsproblemen van het kind afnemen. Het kind wordt geholpen om weer goed in zijn vel te zitten. Ook werken we aan het herstel van de relatie tussen ouder en kind. Wij bieden hulp op maat voor gescheiden ouders met kinderen tussen 12 en 19 jaar. Het is natuurlijk fijn als beide ouders meedoen, maar 1 ouder kan ook.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506