Training Girls’ Talk

Seksueel weerbaar worden

Girls’ Talk is een training voor meiden (14 tot 21 jaar) die een verhoogde kans lopen op het meemaken van negatieve seksuele ervaringen. De training kan zowel individueel als in een groep worden gevolgd. De meisjes praten met hun trainster over hun ervaringen. Ze leren bewust kijken naar hun gedragingen en de risico’s die ze lopen. Ze leren grenzen stellen, goede keuzes maken en zich weerbaar opstellen tegenover (foute) vriendjes. De training kan preventief worden ingezet of om herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen. Na afloop zijn de meiden zelfstandig in staat om onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Ze lopen minder risico op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506