Training Girls’ Talk / Make a Move

Seksueel weerbaar worden

Girls’ Talk is een training voor meiden (14 tot 21 jaar) die een verhoogde kans lopen op het meemaken van negatieve seksuele ervaringen. De training kan zowel individueel als in een groep worden gevolgd. De meisjes praten met hun trainster over hun ervaringen. Ze leren bewust kijken naar hun gedragingen en de risico’s die ze lopen. Ze leren grenzen stellen, goede keuzes maken en zich weerbaar opstellen tegenover (foute) vriendjes. De training kan preventief worden ingezet of om herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen. Na afloop zijn de meiden zelfstandig in staat om onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Ze lopen minder risico op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Make a move is een programma voor jongens (12 tot en met 17 jaar) met een verhoogd risico op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De methodiek richt zich op de bevordering van gezond seksueel gedrag en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Met behulp van een trainer leren jongens hoe zij in lastige situaties rondom relaties, vriendschap en seksualiteit de baas over zichzelf blijven en hoe zij grenzen van anderen leren herkennen en respecteren. In acht wekelijkse groepsbijeenkomsten worden verschillende thema’s behandeld zoals mannelijkheid, flirten en daten. Daarnaast is er ook aandacht voor de leuke en minder leuke kanten van sociale media en het omgaan met groepsdruk.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506